THEMA

VERVOLG BOX 3-PROCEDURE: UITSPRAAK IN DE STAATSCOURANT

Menno Snel, staatssecretaris van Financiën heeft afgelopen week uitspraak gedaan op alle bezwaarschriften over de box 3-heffing in de Staatscourant. Dit doet hij naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad over de box 3-heffing over de jaren 2013 tot en met 2016 in de ‘procedure massaal bezwaar’.  In dit arrest heeft de Hoge Raad geconcludeerd dat het rendement van 4 procent niet haalbaar was. Desondanks is er in deze uitspraak geen rechtsherstel geboden, omdat het een taak voor de wetgever zelf is.

Publicatie Staatscourant

De Belastingdienst heeft daarop het massaal bezwaar afgewezen. De publicatie in de Staatscourant vermeldt dat u een individuele uitspraak op bezwaar kunt aanvragen en daartegen in beroep kunt gaan. De Bond voor Belastingbetalers, die de box 3-rechtszaken heeft gevoerd, meldt dat de termijn bij de Belastingdienst hiervoor zeker niet minder dan zes maanden zal zijn. De Bond meldt tevens dat zij onderzoeken hoe zij het beste het arrest kunnen voorleggen aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Zij roepen belastingplichtigen daarom ook op niet direct actie te ondernemen en te wachten op hun vervolgstappen.

Prinsjesdag

Het box 3-arrest is in de Tweede Kamer uitgebreid bediscussieerd. De Kamerleden waren unaniem in hun afkeuring van de reactie van de Staatssecretaris op het arrest van de Hoge Raad. De Staatssecretaris heeft aangegeven het onderzoek naar nieuwe varianten van de box 3- belasting te willen afwachten en zal hier verder over uitweiden op Prinsjesdag.

Parlementair advocaat ingeschakeld

De Tweede Kamer heeft besloten de parlementair advocaat in te schakelen. Dit is de onafhankelijk juridisch adviseur van de Tweede Kamer. Er is een motieaangenomen, waarin deze advocaat wordt gevraagd de volgende vragen te beantwoorden:

  • Welke verplichtingen schept het Hoge Raad-arrest voor de wetgever in zaken waarin het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) op stelselniveau oordeelt dat het recht op eigendom geschonden is?
  • Vormt een individuele uitspraak op bezwaar een adequate afsluiting van een massaal bezwaarprocedure, zoals vastgesteld door de Staatssecretaris van Financiën op 26 juni 2015?
  • In hoeverre dienen box 3-belastingplichtigen, na verkrijging van een individuele uitspraak op bezwaar door de Belastingdienst, eerst de nationale rechtsgang te doorlopen (oordeel van hoogste nationale rechter is al bekend) voordat ze naar het EHRM in Straatsburg kunnen?
  • In hoeverre kunnen box 3-belastingplichtigen die niet besluiten om een individuele uitspraak op bezwaar te vragen, straks toch een beroep doen op een andersluidend oordeel van het EHRM?
  • Wat betekent het voor de werkdruk van de Belastingdienst als alle individuele gevallen bezwaar gaan maken?

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
Share this post