THEMA

WERKHERVATTING ZORGMEDEWERKERS GEEN NADELIGE PENSIOENGEVOLGEN

Als gevolg van de coronacrisis kunnen gepensioneerde medewerkers in de sector Zorg & Welzijn het verzoek krijgen van zorg- en welzijnswerkgevers om bij te springen in de zorg. Geldt dit voor uw klant? Dan kan hij aan het verzoek voldoen zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor zijn pensioen.

Geen intentie

Het gaat om de groep gepensioneerden die meer dan 5 jaar voor hun AOW-leeftijd pensioen hebben opgenomen. Zij hebben bij de vervroegde ingang van het pensioen verklaard dat zij niet meer van plan waren om te gaan werken. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen geeft aan dat deze voormalige zorgmedewerkers weer aan het werk kunnen gaan zonder fiscale gevolgen voor hun pensioen.

Het is aannemelijk dat deze gepensioneerde zorgmedewerkers op moment van vervroegde pensionering niet de intentie hadden om later weer aan het werk te gaan. De uitbraak van het coronavirus is een nieuw ontstane situatie en vormt de aanleiding voor het hervatten van de werkzaamheden.

Pensioenpremies en de coronacrisis

Ondernemers die in acute problemen komen door de coronacrisis kunnen uitstel krijgen voor de betaling van pensioenpremies. Dat hebben de Stichting van de Arbeid en de koepels van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars, afgesproken. Pensioenfondsen voor de horeca, reisbranche en detailhandel hebben al concrete maatregelen aangekondigd.

De Belastingdienst, gemeenten en banken waren al betalingsregelingen gestart. De pensioenuitvoerders willen dat voorbeeld volgen. De pensioenpremie vormt een groot deel van de loonkosten. Doorgaans 20% tot 25% van wat een werknemer verdient.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post