THEMA

WETSVOORSTEL GROENLINKS OVER LIQUIDATIEVERLIESVERREKENING MULTINATIONALS AANGENOMEN

Het kabinet neemt een voorgestelde wetswijziging over van de van oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en SP. De wijziging moet leiden tot een hogere winstbelasting voor multinationals. Vanaf 2021 mogen minder internationale verliezen worden verrekend, wat honderden miljoenen kan opleveren voor de schatkist.

Beperking liquidatieverliesverrekening

De coalitiepartijen, met uitzondering van de VVD, toonden al eerder interesse voor de beperking van de zogenoemde liquidatieverliesverrekening. Shell betaalt dankzij de aftrekmogelijkheid geen winstbelasting in Nederland. Het initiatief voor de wetswijziging komt van Bart Snels van Groenlinks.

Afgelopen mei gaven Shell en andere multinationals tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer nog aan dat ze volgens de wet handelen bij hun belastingaangiften. Volgens de wet kon Shell onbeperkt verliezen die het elders maakte met ontbinding van dochterondernemingen, verrekenen met de winst die dochter Shell Nederland maakte waarmee het een fiscale eenheid vormt, dat schrijft het FD.

Verandering fiscale regime

De wetswijziging die de linkse oppositie partijen, met behulp van het Ministerie van Financiën, hebben ingediend maakt de aftrek alleen nog mogelijk bij echte dochterondernemingen met een belang van minstens 25%. Er mag maximaal drie jaar gebruik van worden gemaakt en geldt alleen binnen de EU. De maatregel zou al in Brussel zijn getoetst.

De wetswijziging is het nieuwste politieke signaal dat het kabinet het fiscale regime ten opzichte van de multinationals aanpast. Dat begon eind vorig jaar met het terugdraaien van de afschaffing van de dividendbelasting. Premier Rutte verdedigde de maatregel totdat Unilever besloot zijn hoofdkantoor toch niet in Nederland te vestigen. Afgelopen juni kwam de premier tijdens het VVD partijcongres met stevige uitspraken richting de grote bedrijven.

Mazen in de wet

Zoals eerder bericht zal het kabinet volgende week op Prinsjesdag ook de voorgestelde verlaging van de winstbelasting niet door laten gaan. Met de opbrengst daarvan wil het kabinet de geplande lastenverlichting voor de burger gaan betalen.

De verwachting is dat de commissie, die door staatssecretaris Menno Snel is aangesteld om te adviseren over verbreding van de belastinggrondslag voor multinationals, nog wel meer mazen in de fiscale wetgeving zal blootleggen, aldus het FD.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post