THEMA

WETSVOORSTEL OM DEKKINGSTEKORT PENSIOENFONDSEN TE VERLENGEN

De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft aan of een fonds nu en in de toekomst de pensioenen kan uitbetalen. Een pensioenfonds moet korten op de pensioenen als er vijf jaar een dekkingstekort is. Tweede Kamerlid Van Rooijen (50Plus) wil deze periode verlengen tot zeven jaar om pensioenkortingen op korte termijn te voorkomen. De Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling moeten daarvoor worden gewijzigd. Daarvoor heeft Van Rooijen een initiatiefvoorstel ingediend.

Kwetsbaarheden in het stelsel

Volgens Van Rooijen kent Nederland in vergelijking met andere Europese landen een sterk pensioenstelsel. In de afgelopen jaren zijn echter kwetsbaarheden van het stelsel blootgelegd. Het pensioenstelsel bleek erg gevoelig voor aanpassingen in de marktrente, op basis waarvan de opgebouwde pensioenverplichtingen van een pensioenfonds berekend worden.

Pensioenstelsel niet bestand tegen lage rente

Het pensioenstelsel is niet bestand tegen de gevolgen van de extreem lage gemanipuleerde renten, die kenmerkend is voor de huidige situatie, stelt Van Rooijen.  De lage rente heeft geleid tot een sterke stijging van de contante waarde van de verplichtingen van een pensioenfonds en daarbij tot een lage dekkingsgraad. De aanspraken en rechten op pensioen van velen dreigen daardoor te worden gekort.

Dekkingsgraad

Zolang een pensioenfonds een actuele dekkingsgraad heeft van rond de 100% beschikt het fonds over voldoende middelen om aan alle nominale verplichtingen te voldoen. De bestaande wet- en regelgeving schrijft daarnaast voor dat een pensioenfonds moet beschikken over een minimale buffer van 4,3%. Scoort een pensioenfonds gedurende vijf jaren met zowel de actuele als de beleidsdekkingsgraad onder de 104,3% dan moet het betreffende pensioenfonds onmiddellijk en onherroepelijk korten op de uitkeringen en aanspraken van deelnemers en pensioengerechtigden.

Wetsvoorstel om kortingen uit te stellen

Het wetsvoorstel van Van Rooijen verlengt deze termijn met twee jaar, met als gevolg dat de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds gedurende zeven jaar (acht meetmomenten) onder het minimaal vereist eigen vermogen mag liggen. Het wetsvoorstel beoogd hiermee de verplichte kortingen waar de pensioenfondsen naar verwachting in 2020 tegenaan zullen lopen, uit te stellen en mogelijk te voorkomen.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post