THEMA

EIGEN WONING

Op deze themapagina veel informatie over onderwerpen die horen bij het thema eigen woning.

De berichten binnen dit thema

Het thema eigen woning besteed aandacht aan de uiteenlopende fiscale aspecten van de eigen woning. De eigenwoningschenking en de schenkvrijstelling komen aan de orde, net als bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek.

Hier vindt u verschillende blogs, kennisdocumenten, een stappenplan en een webinar passend bij het thema.

CBS: doorsnee vermogen van Nederlandse huishoudens €28.300 in 2017

In 2017 bedroeg het doorsnee vermogen van Nederlandse huishoudens, oftewel het saldo van bezittingen en schulden, 28,3 duizend euro. Dat is ruim 6 duizend euro meer dan in 2016. Deze vermogensstijging kwam vooral doordat woningen in waarde zijn geste...

Consumentenbond: ‘hoge rente spaarhypotheek ongeoorloofd’

De Consumentenbond is het er niet mee eens dat banken hogere rentes rekenen voor spaarhypotheken dan voor annuïteitenhypotheken. Klanten die hun spaarhypotheek willen verlengen, worden op kosten gejaagd.

DNB: ‘Verhuis eigen woning naar box 3’

Doe iets aan de torenhoge nationale hypotheekschuld van 702 miljard euro, bepleitte President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) onlangs in het tv-programma Buitenhof. Hij denkt aan verdere afbouw van de hypotheekrenteaftrek en meer eigen gel...

Versobering subsidie zonnepanelen een jaar uitgesteld

De versobering van subsidie op zonnepanelen is een jaar uitgesteld. Minister Wiebes van Economische zaken hoopte de regeling per 1 januari 2020 aan te passen, maar geeft aan hiervoor meer tijd nodig te hebben.

Onderzoek WRR: ‘neem fiscale prikkels voor aangaan schulden weg’

Giraal geld is steeds belangrijker geworden in onze samenleving, de publieke betaal- en spaaropties zijn verdwenen en het bankwezen is geconcentreerder en uniformer geworden. Hierdoor is het evenwicht in het geldstelsel verstoord geraakt.
BeheerderEigen woning