THEMA

EIGEN WONING

Op deze themapagina veel informatie over onderwerpen die horen bij het thema eigen woning.

De berichten binnen dit thema

Het thema eigen woning besteed aandacht aan de uiteenlopende fiscale aspecten van de eigen woning. De eigenwoningschenking en de schenkvrijstelling komen aan de orde, net als bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek.

Hier vindt u verschillende blogs, kennisdocumenten, een stappenplan en een webinar passend bij het thema.

Zorgplicht bij aflossingsvrije hypotheek

Aflossingsvrije hypotheken zijn gewild door de lage maandlast en hoge hypotheekrenteaftrek. Er zijn goede redenen om de hypotheek aflossingsvrij te houden, maar ook risico’s.

Eigenwoningregeling: fiscale partners met een eigenwoningverleden…!

De eigenwoningregeling staat bekend als complexe materie. Maar als het gaat om partners met ieder een eigenwoningverleden wordt het echt ingewikkeld. De bijleenregeling, de aflossingseis en het recht op overgangsrecht zijn afzonderlijk al lastig, maa...

DNB wil gelijke belasting over eigen huis en spaargeld

De Nederlandsche Bank wil dat huizenbezitters net zo veel belasting betalen over hun eigen huis als over hun spaargeld. Dat moet ervoor zorgen dat er in de toekomst geen belastingverschillen meer bestaan tussen huurders en kopers. En dit zou de huidi...

Overdrachtsbelasting per 1 januari 2021: een overzicht en mogelijkheden

Afgelopen week heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel, waarin de verhoging en differentiatie van het tarief voor de overdrachtsbelasting is geregeld, aangenomen. Dat betekent dat de overdrachtsbelasting vanaf 1 januari a.s. een soort van grabbelton w...

Let op aftrekposten: kind uit huis komt niet terug in huishouden

In de coronatijd ligt niet voor iedereen een baan voor het oprapen. Een scenario waarbij een kind afstudeert en vervolgens weer thuis gaat wonen, is redelijk reëel. Als die dochters dan conform wat hof en AG zeggen geen onderdeel van het huishouden ...
BeheerderEigen woning