THEMA

FISCALE PRAKTIJK

Dit is een verzamelpagina over allerlei zaken die uw werk en praktijk raken.

De inhoud van deze themapagina

Binnen dit thema verzamelen wij blogs, infographics en whitepapers over alles wat uw adviespraktijk raakt. Dat kan gaan over artikelen over bredere fiscale wijzigingen waar u in uw werk mee te maken krijgt,

zoals wijzigingen voor het hele jaar of bijvoorbeeld alles over de inkomstenbelasting. Artikelen binnen dit thema zijn in elk geval altijd praktisch, zodat u deze ook direct in uw dagelijks werk kunt toepassen.

Weer 6 onderzoeken: wat belemmert de fiscale herziening?

Zes nieuwe onderzoeken zijn er maar liefst nodig om een nieuw kabinet op weg te helpen het haperende belastingstelsel te hervormen. Die onderzoeken komen bovenop een stapel van elf reeds uitgevoerde of nog lopende onderzoeken. Na deze onderzoeken ble...

Onjuiste bijtelling in ib-aangifte voor 0%-emissie auto’s

Als u of uw klant een ondernemer is die zijn zakelijke auto ook privé gebruikt, kan er een onjuiste bijtelling zijn berekend bij de aangifte IB 2018. Dit is met name het geval bij aangiftes die voor 11 april zijn gedaan. Het gaat alleen om 0%-emissi...

Staatssecretaris Snel wil vermogensrendementsheffing eerlijker maken voor spaarder

Het kabinet gaat onderzoeken of mensen die alleen spaargeld hebben en geen beleggingen, eerlijker belast kunnen worden. Hiermee komt mogelijk een (gedeeltelijk) einde aan de forfaitaire vermogensrendementsheffing.

Raad van State: ‘Nederlanders betalen relatief veel belasting’

De Raad van State, een belangrijk adviesorgaan van het kabinet, is bezorgd over de hoeveelheid belasting die Nederlanders betalen. Huishoudens zijn ieder jaar iets meer kwijt van hun inkomen aan onder andere de zorg.

Schuldeisers en kennelijk onbehoorlijk bestuur

Als geen afdracht van aangegeven loon- en omzetbelasting plaatsvindt, worden aan de vennootschap naheffingsaanslagen opgelegd. Als deze naheffingsaanslagen onbetaald blijven en een melding van betalingsonmacht wordt gedaan, is het voor de ontvanger d...
BeheerderFiscale praktijk