THEMA

FISCALE PRAKTIJK

Dit is een verzamelpagina over allerlei zaken die uw werk en praktijk raken.

De inhoud van deze themapagina

Binnen dit thema verzamelen wij blogs, infographics en whitepapers over alles wat uw adviespraktijk raakt. Dat kan gaan over artikelen over bredere fiscale wijzigingen waar u in uw werk mee te maken krijgt,

zoals wijzigingen voor het hele jaar of bijvoorbeeld alles over de inkomstenbelasting. Artikelen binnen dit thema zijn in elk geval altijd praktisch, zodat u deze ook direct in uw dagelijks werk kunt toepassen.

Europees Parlement groot voorstander tijdelijke digitale belasting

De lidstaten van de Europese Unie zijn nog steeds zwaar verdeeld over de komst van een tijdelijke Europese belasting voor internetbedrijven. Maar als het aan het Europees Parlement ligt, komt zo’n digitale taks er wel snel.

80% investeringen in Nederland direct doorgesluisd

De meeste inkomende buitenlandse investeringen blijft niet in Nederland, maar wordt direct doorgesluisd naar het buitenland. Dit gebeurt via bijzondere financiële instellingen waar ons land er meer dan 14.000 van telt. De investeringen gaan vooral ...

Fiscale eindejaarstips 2019: wat staat ons te wachten?

“De afgelopen jaren zijn er veel wijzigingen geweest in wet- en regelgeving die met name internationaal opererende bedrijven hebben geraakt. Op de langere termijn verwacht ik dat het mkb en familiebedrijven meer getroffen gaan worden”, vertelt Ma...

Maatregelen belastingontwijking houdt mogelijk Amerikaanse bedrijven buiten de deur

De strenge invulling van de Europese richtlijn tegen belastingontwijking zorgt ervoor dat Nederland zichzelf uit de markt prijst als vestigingsland voor Amerikaanse bedrijven, waarschuwt VNO-NCW.

NBA: Bedrijf moet in jaarverslag rapporteren over overlevingskansen

Accountants vinden dat er een plicht moet komen voor bedrijven om in hun jaarverslag een aparte paragraaf op te nemen over hun overlevingskansen. Nu zijn bedrijven alleen verplicht om te rapporteren als er twijfels zijn over het voortbestaan.
BeheerderFiscale praktijk