THEMA

FISCALE PRAKTIJK

Dit is een verzamelpagina over allerlei zaken die uw werk en praktijk raken.

De inhoud van deze themapagina

Binnen dit thema verzamelen wij blogs, infographics en whitepapers over alles wat uw adviespraktijk raakt. Dat kan gaan over artikelen over bredere fiscale wijzigingen waar u in uw werk mee te maken krijgt,

zoals wijzigingen voor het hele jaar of bijvoorbeeld alles over de inkomstenbelasting. Artikelen binnen dit thema zijn in elk geval altijd praktisch, zodat u deze ook direct in uw dagelijks werk kunt toepassen.

Belasting- en premiedruk afgelopen jaren weer opgelopen

De druk van inkomstenbelasting, premies volksverzekeringen en overige premies op het bruto-inkomen van huishoudens is de afgelopen jaren weer opgelopen. Hoewel het verschil tussen 2017 en 2018 gering is, is toch een stijgende lijn te herkennen.

Jaarlijks €13 miljard witgewassen in Nederland

Nederland blijkt minder populair als doorvoerland van crimineel geld dan werd gedacht. Ieder haar wordt voor €13 miljard aan crimineel geld witgewassen in ons land. Dat blijkt uit onderzoek van hoogleraar Brigitte Unger van de Universiteit van Utre...

Departementale werkgroep adviseert eenvoudiger toeslagenstelsel

Het toeslagenstelsel kan veel eenvoudiger worden gemaakt, maar dat gaat ten koste van maatwerk en snelheid. Dat is de conclusie van een interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) naar mogelijke verbeteringen.

Airbnb noopt wetgever tot updaten inkomstenbelasting

De Wet IB bepaalt hoe de heffing plaatsvindt bij tijdelijke verhuur van de eigen woning. Het is bedoeld om het inkomen bij tijdelijke verhuur van de eigen woning in het geval van vakantie of uitzending te belasten, zonder dat de eigen woning uit box ...

Kabinet zoekt balans tussen belasting en vestigingsklimaat

Nederland staat al lang bekend als fiscaal paradijs voor de multinationals. Om daar verandering in te brengen moet er nu een balans komen tussen belasting en vestigingsklimaat. Het regeerakkoord van Rutte III had zo'n balans, maar het evenwicht is in...
BeheerderFiscale praktijk