THEMA

FISCALE PRAKTIJK

Dit is een verzamelpagina over allerlei zaken die uw werk en praktijk raken.

De inhoud van deze themapagina

Binnen dit thema verzamelen wij blogs, infographics en whitepapers over alles wat uw adviespraktijk raakt. Dat kan gaan over artikelen over bredere fiscale wijzigingen waar u in uw werk mee te maken krijgt,

zoals wijzigingen voor het hele jaar of bijvoorbeeld alles over de inkomstenbelasting. Artikelen binnen dit thema zijn in elk geval altijd praktisch, zodat u deze ook direct in uw dagelijks werk kunt toepassen.

Brief over verplichting eHerkenning in 2020 leidt tot vragen

Op grond waarvan zijn bedrijven per 1 januari verplicht hun belastingzaken af te handelen met eHerkenning? Dat wil Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt van staatssecretaris Menno Snel van Financiën weten.

Belastingdienst misleidt ombudsman in onderzoek dwangbevelen

De Belastingdienst heeft de Nationale ombudsman misleid in het onderzoek naar de kosten van dwangbevelen. De fiscus blijkt de kosten van dwangbevel tegen ondernemers tussen 2014 en 2018 niet te hebben gecorrigeerd als de vordering zelf werd verlaagd....

OESO: Belastinginkomsten bereiken plafond

De inkomsten uit belastingen hebben een plafond bereikt in een groot aantal landen, waaronder Nederland. Sinds 2009 vormden belastingen een jaarlijks groeiend aandeel van het bruto binnenlands product (bbp), maar in 2018 kwam een eind aan die groei. ...

CPB: ‘Belasting op industriële luchtvervuiling veelbelovend’

Een belasting op industriële luchtvervuiling (zoals fijnstof) kan ervoor zorgen dat de vervuilende uitstoot grotendeels verdwijnt en is praktisch uitvoerbaar. Daarnaast is de maatschappelijke schade door luchtvervuiling hoger dan de kosten voor de i...

Heeft de middelingsregeling nog toekomst?

Half december 2018 verscheen de evaluatie van de middelingsregeling op de website van de Rijksoverheid. De regeling kan niet onveranderd blijven bestaan, luidde de conclusie. Afschaffen, aanpassen en/of de regeling meer onder de aandacht brengen, lui...
BeheerderFiscale praktijk