THEMA

AANKONDIGING EINDE TERMIJN BIJZONDER UITSTEL VAN BETALING

Hebt u vanwege de coronacrisis voor uw klant gebruikgemaakt van bijzonder uitstel van betaling voor 1 of meer belastingaanslagen? Dan loopt de periode van 3 maanden - waarvoor het uitstel gold - binnenkort af, of is al afgelopen.

De belastingaanslagen waarvoor uw klant de afgelopen 3 maanden bijzonder uitstel heeft gekregen en die hij nog niet heeft betaald, hoeft hij niet direct te betalen. Heeft uw klant in juli al een brief gehad van de Belastingdienst, dan krijgt hij een nieuwe brief om meer duidelijkheid te geven.

Wanneer uw klant gebruikmaakt van bijzonder uitstel en (nog) geen brief gehad heeft, ontvangt hij ook deze aankondiging met extra informatie. Daarnaast volgt na de zomer een brief met een betalingsvoorstel. Heeft uw klant schulden met een betaaldatum vóór maart 2020? Dan hoeft hij deze ook nog niet te betalen.

Betaling openstaande belastingschuld

Dit betalingsvoorstel geldt voor belastingaanslagen, waarvoor uw klant bijzonder uitstel van betaling heeft gekregen vanwege de coronacrisis. Maar ook voor belastingaanslagen die een betaaldatum hebben vóór maart 2020. Totdat uw klant een brief met betalingsvoorstel ontvangen heeft, kan hij zelf kiezen hoeveel hij aflost op de openstaande belastingschuld, en wanneer. Deze betalingen kan hij blijven doen tot het moment dat uw klant een betalingsvoorstel krijgt. Daarover stuurt de Belastingdienst hem na de zomer een brief.

U kunt ervoor kiezen het bijzonder uitstel te verlengen

Verwacht uw klant dat hij de bedragen die hij moet betalen volgens de eigen aangifte, of volgens aanslagen die hij de komende tijd zult ontvangen, nog niet kan betalen? Dan adviseert de Belastingdienst om het bijzonder uitstel van betaling toch te verlengen. Op belastingdienst.nl/bijzonderuitstel ziet u hoe u dit doet.

Let op

Wilt u voor uw klant het bijzonder uitstel niet verlengen? Zorg er dan voor dat u nieuwe betalingsverplichtingen, zoals de komende btw-aangiften, bijhoudt en dat uw klant deze op tijd betaalt. Hiermee voorkomt u een boete voor te laat betalen. Op belastingdienst.nl/bijzonderuitstel vindt u meer informatie over dit onderwerp.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post