THEMA

AFDELINGSDIRECTEUR FISCUS ONTSLAGEN DOOR FOUT BELASTINGADVISEUR

Het ministerie van Financiën zat fout toen het een directeur bij de fiscus strafontslag aanzegde, omdat zijn belastingadviseur een vergissing had gemaakt in de belastingaangifte. Dat bepaalt de rechtbank Amsterdam. Ondanks de berisping van de rechter, blijft de leiding van de Belastingdienst bij het besluit om de directeur te ontslaan. Dat schrijft het FD.

Integriteitsaanpak fiscus onduidelijk

Medewerkers bij de fiscus zijn onzeker over de integriteitsaanpak van de leiding. Volgens CMHF-vakbondsvertegenwoordiger Dennis Baegen vinden medewerkers het integriteitsbeleid te streng en vinden dat er te weinig ruimte is om vergissingen te maken. ‘Ik ken veel collega’s die naar eer en geweten de aangifte invullen, maar toch met pijn in de buik op het knopje verzenden drukken.’

Fout belastingadviseur

In de zaak van de afdelingsdirecteur maakte diens belastingadviseur een fout. Als werknemer van een Amerikaans bedrijf ontving hij aandelenopties. Bij het verzilveren van die opties betaalde hij in de periode 2014-2017 in totaal 650.00 euro belasting in box 1. In box 3 gaf hij echter niet de Amerikaans beleggingsrekening op, die zijn werkgever gebruikt voor de opties. Hierover was hij in dezelfde periode in totaal 6.400 euro belasting verschuldigd.

Verbeterverzoek

De belastingadviseur ontdekte in maart 2019 de fout en diende een verbeterverzoek in bij de fiscus. De afdelingsdirecteur lichtte meteen leidinggevenden in, de directeur-generaal van de Belastingdienst en de plaatsvervangend secretaris-generaal van Financiën. Ruim een maand later werd hij toch geschorst, wegens nader onderzoek naar een ‘vermoedelijk ernstige integriteitskwestie’.

Strafontslag te verstrekkend

Begin oktober kwam het besluit dat de directeur gedurende zes weken een derde zou worden gekort op zijn salaris, waarna het strafontslag zou volgen. In afwachting van de ambtelijke bezwaarprocedure die de directeur is gestart, meldt de Amsterdamse rechter in een voorlopige voorziening dat de ambtenaar niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor een vergissing van zijn belastingadviseur. Van plichtsverzuim is geen sprake en al is dit wel het geval, dan is strafontslag een te verstrekkende reactie, aldus de rechter.

De voorzieningsrechter stelde voor om de kwestie in onderling overleg op te lossen, maar daar geeft de dienstleiding geen gehoor aan. De behandeling van het bezwaar kan nog maanden duren. Ondertussen groeit de onrust onder belastingmedewerkers, die zich afvragen welke fouten tot welke disciplinaire maatregelen leiden.

Vergissen niet menselijk bij Belastingdienst

Die onrust is gevoed door een intern blog van de onlangs opgestapte directeur-generaal Jaap Uijlenbroek. Hierin meldde hij dat een medewerkers is berispt vanwege een fout in de aangifte die 200 euro scheelde. Volgens CMHF is de boodschap zo opgevat: vergissen is menselijk, maar niet bij de Belastingdienst. Melden en herstellen van je eigen fouten heeft bovendien geen waarde. Uijlenbroek beloofde vervolgens om met meer duidelijkheid te komen over het integriteitsbeleid, maar dat is nog niet gebeurd.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post