THEMA

BELASTING- EN PREMIEDRUK AFGELOPEN JAREN WEER OPGELOPEN

De druk van inkomstenbelasting, premies volksverzekeringen en overige premies op het bruto-inkomen van huishoudens is de afgelopen jaren weer opgelopen. Hoewel het verschil tussen 2017 en 2018 gering is, is toch een stijgende lijn te herkennen. In 2016 was de druk 37,7 procent en in 2018 is deze opgelopen tot 38,5 procent. De hogere inkomensgroepen betalen de meeste belasting en premies. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Werknemers hoogste belastingdruk

Huishoudens waarbij het hoofdinkomen werd verdiend als werknemer hadden in 2018 een bruto-inkomen van gemiddeld 84,6 duizend euro. Hiervan waren ze vervolgens gemiddeld 44 procent kwijt aan belastingen en premies.

De belastingdruk van zelfstandigen was lager. Zij hebben geen werkgevers die automatisch premies voor werknemersverzekeringen inhouden en betalen alleen premies voor volksverzekeringen en voor particuliere verzekeringen die zij zelf afsluiten. Bij gepensioneerden wordt daarnaast geen AOW-premie en premies voor werknemersverzekeringen meer ingehouden.

Belasting- en premiedruk loopt op

Van 2013 tot 2016 was er sprake van verlaging van de druk. De reden hiervoor was een daling van de verschuldigde pensioenpremie. Na 2016 is de druk weer opgelopen door een hogere inkomstenbelasting. De belasting- en premiedruk schommelt sinds de herziening van het belastingstelsel in 2001 rond de 40 procent.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post