THEMA

BELASTINGDIENST WIL GEEN VERZAMELBRIEVEN

De Belastingdienst heeft belastingplichtigen – en met name hun adviseurs – opgeroepen om niet in één brief verzoeken en bezwaren op te nemen voor verschillende burgerservicenummers en RSIN-nummers. De fiscus kan deze zogeheten verzamelbrieven niet in behandeling nemen.

Bezwaarschriften zijn integraal in te zien

Belastingplichtigen kunnen in hun persoonlijk domein bij Mijn Belastingdienst de integrale bezwaarschriften inzien. Dit zou betekenen dat als een belastingadviseur in één brief verzoeken en bezwaren omtrent meerdere belastingplichtigen opneemt en de Belastingdienst deze verzamelbrief in behandeling zou nemen, een individuele belastingplichtige ook informatie over andere belastingplichtigen zou kunnen inzien.

Persoonlijke gegevens afschermen

Naast het feit dat belastingplichtigen dat niet zullen willen, mag het ook niet. Want sinds 25 mei 2018 is de Belastingdienst onder de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in combinatie met de geheimhoudingsplicht verplicht om de persoonlijke gegevens van derden af te schermen voor ‘klanten’. Daarom neemt de Belastingdienst geen verzamelbrieven in behandeling.

Samengestelde brief kan wel

Adviseurs die de fiscus toch een verzamelbrief sturen, krijgen het verzoek om per BSN/RSIN - met de eventuele fiscale partner(s) – een verzoek en/of bezwaar in te dienen. Het is wel mogelijk om meerdere verzoeken of bezwaren in te dienen voor één BSN/RISN en de eventuele fiscale partner(s). Er is dan sprake van een ‘samengestelde brief’. Hierin kunnen verzoeken en bezwaren voor verschillende belastingmiddelen en over meerdere tijdvakken en jaren worden opgenomen.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post