THEMA

BELASTINGRECHTER KAN GEVOLGEN VAN FOUT UWV NIET OPLOSSEN

Als een belastingplichtige door een fout van UWV – of een andere instantie – op een later moment een bedrag over meerdere jaren in één keer krijgt uitbetaald en hierdoor meer belasting moet betalen, kan de belastingrechter dit probleem niet oplossen, zo blijkt uit een recente rechtszaak.

Wajong-uitkering

Een vrouw ontving een Wajong-uitkering, totdat UWV in 2011 besloot om haar uitkering stop te zetten en gedeeltelijk terug te vorderen. Later bleek UWV een fout te hebben gemaakt. Hierdoor ontving de vrouw in 2015 niet alleen haar Wajong-uitkering over dat jaar, maar ook nabetalingen voor 2011 en 2012.

Zorgtoeslag

Door het hogere inkomen van de vrouw, moest er ook meer belasting worden betaald, Ze moest € 4.323 terugbetalen, plus € 143 belastingrente. Ook moest de vrouw een bedrag van € 942 aan zorgtoeslag terugbetalen.

Probleem

De rechtbank constateerde met de vrouw dat zij door de fout van UWV meer belasting moest betalen én zorgtoeslag moest terugbetalen. De rechtbank kon het probleem van de vrouw echter niet oplossen, aangezien de schade was veroorzaakt door de onjuiste beslissing van UWV om de Wajong-uitkering stop te zetten.

Schadevergoeding

De rechtbank vond dat het voor de hand zou liggen dat UWV de geleden schade vergoedt, maar hierover kan de belastingrechter geen beslissing nemen. Hiervoor moet de vrouw bij UWV aankloppen of een civiele procedure aanspannen.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post