THEMA

BESTUUR NBA HEEFT FLINK WAT UIT TE LEGGEN

De ledenvergadering van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) zal worden gedomineerd door de Mannak-affaire. Het NBA-bestuur zal zich moeten verklaren met betrekking tot de gemaakte fouten. De ontslagen algemeen directeur is strijdbaar en heeft aangekondigd naar de rechter te stappen.

Strop om de hals

Mannak zal ook aanwezig zijn bij de vergadering in Nieuwegein om zijn kant van het verhaal te vertellen. De strop om de hals waren de verzwegen belangen in het Rotterdamse databedrijf KeenCorp. Volgens de onderzoekers van het advocatenkantoor Norton Rose Fulbright (NRF) hield Mannak meerdere keren zijn mond over het aandeelhouderschap. Daarnaast ontbrak het aan transparantie met betrekking tot zijn banden met de voor fraude veroordeelde Enron-directeur Andy Fastow, die onlangs sprak op een congres van de NBA.

Een nevenfunctie bij de Stichting Nederlandse Museumnacht Kids was ook niet gemeld en de directeur was ook niet transparant over zijn banden met adviesbureau Knyfe Ealdormann. Dat bureau bereidde in opdracht van de accountantsclub een publiekscampagne voor om het imago van accountants te verbeteren.

Passende belangenafwegingen

Uit het onderzoek bleek ook dat Mannak probeerde de overheidsnorm voor topsalarissen te omzeilen. Door middel van een sideletter bij zijn contract. De publiekrechtelijke taak van NBA maakt dat bestuurders onder de Wet Normering Topinkomens vallen.

'Op de algemeen directeur rustte gezien de kwetsbare maatschappelijke positie van de algemeen directeur van de NBA – en de NBA zelf – een grote mate van eigen verantwoordelijkheid om passende belangenafwegingen te maken. Hierin is de algemeen directeur tekort geschoten', schrijven de raadlieden van NRF.

NBA-bestuur

Maar Mannak is niet geheel alleen verantwoordelijk blijkt uit het onderzoek. Zo heeft het bestuur onder leiding van Marco van der Vegte ook fouten gemaakt. Voorganger van Van de Vegte, Pieter Jongstra was bestuursvoorzitter ten tijde van het aantreden van Mannak en was volgens de ontslagen directeur volledig geïnformeerd. Mannak verklaarde vrijdag tegenover het FD ook de documenten te hebben om dat te bewijzen.

Ook de huidige voorzitter zou van de zakelijke belangen van Mannak hebben af geweten. Daarbij kwam het idee om Fastow te laten spreken van de afdeling communicatie met instemming van Marco van de Vegte. De voorzitter had Fastow al eerder horen spreken en was enthousiast. Volgens Mannak is daarbij ook zijn relatie met  de Amerikaan besproken. Waarom dit achteraf alsnog wordt aangerekend door het bestuur is dan de vraag.

Het NBA-bestuur gaf vrijdag in een schriftelijke reactie al toe fouten te hebben gemaakt. Dus zal het bestuur ook zijn eigen functioneren tegen het licht houden. Of dit voldoende is om alle 20.000 leden van de NBA gerust te stellen zal vanavond blijken tijdens de ledenvergadering. Marco Moling, voorman van een organisatie die de belangen van mkb-accountants behartigt, heeft al aangekondigd vragen te stellen over de affaire, aldus het FD.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post