THEMA

BOETES EN NAVORDERINGEN VOOR SCHOONMAAKBEDRIJVEN

Schoonmaakbedrijven en inleners moesten de afgelopen vier jaar voor bijna vier miljoen euro aan boetes en navorderingen betalen. De boetes en navorderingen zijn het gevolg van een controle door het Interventieteam Schoonmaak, waarin onder meer de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie en de Inspectie SZW samenwerkten.

Meerdere overtredingen van arbeidswetgeving

Het Interventieteam Schoonmaak controleerde 60 schoonmaakbedrijven en 145 inleners van januari 2016 tot april 2020. Bij 82 procent van de controles werden meerdere overtredingen van de arbeidswetgeving vastgesteld. Er bleek onder meer sprake van belastingontduiking, uitkeringsfraude, illegale arbeid, onderbetaling, te lange werktijden, uitbuiting en intimidatie, valsheid in geschrifte en gefingeerde dienstverbanden.

Veertig uitgebreide boekenonderzoeken

De controle was aanleiding voor 40 uitgebreide boekenonderzoeken door de fiscus. Hiervan zijn 28 onderzoeken afgerond. Een bedrag van 954 duizend euro aan naheffingen en navorderingen is al geïnd of verrekend. Er ligt nog beslag voor iets meer dan een miljoen euro. De Fiscale Inlichtingen Opsporingsdienst (FIOD) heeft twee onderzoeken afgerond naar het opzettelijk doen van valse aangiftes.

De Inspectie SZW is nog bezig met een onderzoek naar valsheid in geschrifte en mensensmokkel. “Het vermoeden is dat er door het afgeven van valse arbeidscontracten aan tientallen personen ten onrechte verblijfstitels zijn verstrekt, er geen of te weinig premies en loonheffingen zijn betaald en er ten onrechte subsidies zijn aangevraagd en verkregen,” aldus de inspectie in het eindrapport.

Navorderingen voor uitkeringsfraude

Uitvoeringsinstituut Werkgelegenheidsverzekering (UWV) en gemeenten die deel waren van het Interventieteam Schoonmaak onderzochten tientallen gevallen van mogelijke uitkeringsfraude. Dat leidde tot ruim 400.000 euro aan navorderingen en boetes. In één geval bedroeg het fraudebedrag meer dan 50.000 euro en is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld.

Voor het overtreden van arbeidswetten werden 85 boeterapporten opgemaakt. Daarnaast zijn voor de overtreding van de arbeidstijdenwet 12 schriftelijke waarschuwingen verzonden. Het bedrag aan opgelegde boetes is ruim 1,3 miljoen euro. Omdat niet alle onderzoeken zijn afgerond, verwacht SZW dat het bedrag verder zal oplopen.

Signaal richting schoonmaakbranche

De betrokken organisaties en instanties zijn tevreden over de integrale aanpak. “Er is een duidelijk signaal richting de kwetsbare schoonmaakbranche afgegeven dat malafide handelingen niet worden getolereerd en worden bestreden. Het is belangrijk om dit signaal te blijven afgeven, om terugval te voorkomen,” aldus SZW. De samenwerking met de Belastingdienst en UWV is voortgezet.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post