THEMA

BOND VOOR BELASTINGBETALERS START PROCEDURE BIJ HET EUROPESE HOF

De Stichting Bond voor Belastingbetalers start dit jaar met een procedure bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg. De Europese rechter wordt daarbij gevraagd om het arrest van 14 juni jl. te herzien. In dat arrest is geconcludeerd dat de box 3-heffing in de jaren 2013-2016 op stelselniveau niet deugt.

Al jaren

In 2001 werd vastgesteld dat een rendement van 4 procent op privaat vermogen zonder enig risico haalbaar was. Volgens de Bond is het echter al jaren niet meer mogelijk om de 4 procent rendement zonder risico te halen. Het rendement op spaar- en banktegoeden schommelt al tijden rond de 1 procent. Op dit moment is dit zelfs 0.15 procent.

Dit betekent dat een aanzienlijk deel van de box 3-belastingplichtigen belasting betaalt over een rendement dat zij nooit hebben ontvangen. Inmiddels hebben 5 rechtbanken, 3 gerechtshoven en dus de Hoge Raad zich erover uitgesproken. Maar nog steeds geen rechtsherstel.

Rechtsherstel met terugwerkende kracht

De Hoge Raad stelde in zijn oordeel dat het rechtsherstel moest worden geboden door de wetgever. De Bond voor Belastingbetalers heeft sinds de uitspraak er alles aan gedaan om de wetgever aan te sporen de box 3-heffing met Prinsjesdag te herzien. Maar de box 3-heffing zal niet met terugwerkende kracht wordt aangepast.

Volgens de Bond moet bij schending van het eigendomsrecht altijd worden gecompenseerd. Ook in belastingzaken. Het melden door de wetgever dat vanaf 1 januari 2022 minder belasting moet worden afgedragen is niet genoeg.

De kosten

Inmiddels zijn 75 procent van de kosten voor de procedure gedekt, wat neer komt op zo'n € 30.000,-. Voor het einde van de maand willen de initiatiefnemers minimaal € 40.000,- ophalen. Met dit bedrag moeten de kosten voor de inhuur van fiscalisten en juristen worden gedekt. Voorzitter Jurgen de Vries stelde al eerder 'We bestaan bij de gratie van hulp van anderen. Wetenschappers en fiscalisten behoeden ons voor fouten en helpen ons in de procedures. In je eentje ben je kansloos.'.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post