THEMA

CDA VOORKOMT STEMMING EERSTE KAMER SPOEDREPARATIE FISCALE EENHEID

CDA-senator Marnix van Rij heeft de stemming in de Eerste Kamer over de spoedreparatie fiscale eenheid voorkomen. Het stond als hamerstuk op de agenda, maar Van Rij heeft nu eerst nog een aantal schriftelijke vragen gesteld aan Snel over de terugwerkende kracht in zijn voorstel. Dat meldt het FD.

Fiscale eenheid

Waar draait het om? Een moedermaatschappij met meerdere Nederlandse dochterbedrijven kan voor de afdracht van de winst- of vennootschapsbelasting een fiscale eenheid vormen. Dit betekent dat er één aangifte wordt gedaan. Bij interne leningen vallen zo bijvoorbeeld betaalde en ontvangen rentes fiscaal tegen elkaar weg.

Uitspraak EU Hof van Justitie

Het lek dat Snel wil repareren is gebaseerd op een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Het gaat om multinationals die delen van de fiscale eenheid kunnen gebruiken om bij grensoverschrijdende transacties belasting te ontwijken. Ook zou de renteaftrekregeling een discriminatie vormen. In zijn spoedreparatie wil hij het lek met terugwerkende kracht dichten, vanaf 1 januari 2018.

Afbreuk aan rechtszekerheid

Belastende maatregelen met terugwerkende kracht doen afbreuk aan de rechtszekerheid voor burgers en bedrijven. Daarom hebben de regering en parlement afgesproken terughoudend te zijn met belastingen achteraf. Van Rij is er niet van overtuigd dat de reparatie per 1 januari 2018 moet ingaan. Vooral omdat de bedrijven die niets te verwijten valt, zo financieel worden benadeeld.

Uitvoerbaarheid

Ook heeft het Kamerlid twijfels bij de uitvoerbaarheid van de spoedreparatie. Dit baseert hij op de negatieve uitvoeringstoetsen van de Belastingdienst. ‘De Eerste Kamer heeft veel aandacht besteed aan de uitvoeringstoets, dus dan kun je dit niet zo maar laten passeren’, stelt hij.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post