THEMA

DUIDELIJKHEID OVER ROLVERDELING ACCOUNTANT MET BETREKKING TOT AVG

Afgelopen dinsdag zijn in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming richtsnoeren gepubliceerd. Serviceorganisatie voor de mkb-accountant, Novak is initiatiefnemer. Er is al geruime tijd onduidelijkheid bij accountants, belastingadviseurs en salarisprofessionals. Novak heeft de richtsnoeren opgezet met de NBA, NIRPA, NOB, en RB.

Rolverdeling

Een van de vele vragen die de betrokken organisaties ontvangen is bijvoorbeeld of een accountant, belastingadviseur of salarisprofessional nu een verwerkingsverantwoordelijke of verwerker is bij de dienstverlening naar cliënten toe. De rolverdeling blijkt onduidelijk in diverse handleidingen en publicaties en sluit niet aan bij de AVG en de praktijk. De NBA gaat nog beoordelen of de gepubliceerde richtsnoeren zullen worden omgezet naar een handreiking.

In 2018 ontstond al kritiek op de publicaties van de NBA over het onderwerp. Het ging om de wijze waarop de beroepsorganisatie in overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens de rol van de accountant onder de AVG uiteen heeft gezet. Uit rapportage van de helpdesk van de NBA blijkt ook dat in 2018 grote hoeveelheden kantoren vragen hebben gesteld over het onderwerp. Bij de andere beroepsorganisaties was dit ook het geval.

In kaart gebracht

In samenwerking met de Autoriteit Persoonsgegevens hebben de verschillende organisaties hard gewerkt om duidelijkheid te kunnen geven aan hun leden. Zo hebben ze samen gekeken naar wat de meest voorkomende soorten dienstverlening met de bijbehorende werkzaamheden zijn binnen de mkb-praktijk. En en daarbij in kaart gebracht wanneer men vanuit de AVG wordt gezien als verwerkingsverantwoordelijke of verwerker. De richtsnoeren bevatten daarbij ook een onderbouwing per dienstverlening.

In de de publicatie valt te lezen dat de volgende aspecten van belang zijn bij de afweging of een zakelijke dienstverlener als verwerkingsverantwoordelijke of verwerker handelt:

  • de vraag of zijn opdracht primair gericht is op het verwerken van persoonsgegevens of dat dit slechts een uitvloeisel is van een andere vorm van dienstverlening;
  • de professionele deskundigheid van de zakelijke dienstverlener;
  • het bestaan van beroeps- en gedragsregels die voorschrijven hoe een zakelijke dienstverlener zijn werkzaamheden moet uitvoeren; en
  • wettelijke verplichtingen die zakelijke dienstverleners verplichten om bepaalde situaties aan een toezichthouder te melden.

In de richtsnoeren gaat het vooral over de rol van accountants, belastingadviseurs en salarisprofessionals bij fiscale opdrachten, salarisadministratie en administratieve dienstverlening omdat bij deze dienstverlening de meeste onduidelijkheid binnen de mkb-praktijk heerst. De conclusie: binnen de mkb-praktijk is men in veel gevallen verwerkingsverantwoordelijke.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post