THEMA

EXTRA MAATREGELEN TEGEN MALAFIDE BELASTINGADVISEURS

Staatssecretaris Hans Vijlbrief gaat onderzoeken of het bestaande instrumentarium tegen malafide belastingadviseurs wel toereikend is en voldoende wordt ingezet. Dat schrijft hij naar aanleiding van Kamervragen over een uitzending van het tv-programma Kassa. Het programma liet zien hoe malafide adviseurs verkeerde aangiftes deden voor cliënten.

Beroepsverboden

In 2016 en 2017 had de Belastingdienst 100-150 belastingadviseurs in beeld waarbij sprake was van aanwijzingen van malafide praktijken. Die adviseurs bedienden samen ongeveer 11.000 klanten. Het is niet bekend hoeveel mensen daadwerkelijk benadeeld zijn door malafide belastingadviseurs.

Vanaf 2014 heeft het CAF-team 218 casussen onderzocht waarbij mogelijke systeemfraude in de inkomstenbelasting en de betrokkenheid van belastingadviseurs centraal stond. Daarvan zijn 180 casussen inmiddels afgerond. In 30 van de gevallen heeft er een strafrechtelijk onderzoek plaatsgevonden. Tot nu toe is slechts één verdachte vrijgesproken en zijn bij 21 gevallen de faciliteerder veroordeeld. Hierbij zijn in een aantal gevallen ook beroepsverboden opgelegd.

Aandacht vestigen voldoende

Bij ruim 140 casussen kwam het niet tot een strafzaak. In drie gevallen heeft er een knock-and-talk-gesprek plaatsgevonden waarbij een medewerker van de FIOD aanwezig is die toelicht wat de consequenties zijn indien wordt besloten tot het instellen van een strafrechtelijk onderzoek. Bij de helft van de 140 gevallen ging het om een zogenaamd normoverdragend gesprek.

In veel gevallen was de aandacht die op deze personen werd gevestigd voldoende om ze te doen te stoppen met de ongeoorloofde praktijken, schrijft de staatssecretaris. Het corrigeren van de onjuiste aangiften van de klanten van deze facilitators werkte hierbij als een katalysator. "Omdat ik wil zorgen dat het niet zo kan zijn dat de facilitator niet (voldoende) wordt aangepakt vind ik het tegelijkertijd belangrijk om alert te blijven op mogelijke problemen en ontwikkelingen in de praktijk", aldus Vijlbrief.

Beconnummer

Bij het onderzoeken van het bestaande instrumentarium wil de staatssecretaris ook nadrukkelijk aandacht voor het feit dat belastingadviseurs en andere fiscale intermediairs als zodanig geen wettelijk gereguleerde beroepsgroep vormen, anders dan bijvoorbeeld accountants.  Volgens vragensteller PvdA Kamerlid, Henk Nijboer zou er een oplossing kunnen liggen in het verstrekken van het beconnummer.

Vijlbrief benadrukt in zijn brief dat het nummer enkel is bedoeld als registratienummer voor de fiscus. Hij wijst erop dat een malafide belastingadviseur ook zonder een beconnummer frauduleuze handelingen kan verrichten. Het niet verstrekken van een beconnummer, hoeft dan ook niet te voorkomen dat frauduleuze handelingen door belastingadviseurs worden verricht. Indien van een belastingadviseur bekend is dat hij frauduleus heeft gehandeld kan dat evenwel leiden tot het intrekken van zijn (eerder verkregen) beconnummer.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post