THEMA

FINANCIËLE DIENSTVERLENERS VOLDOEN NIET AAN MELDPLICHT

Financieel adviseurs en bemiddelaars voldoen niet aan hun plicht om misstanden te melden. Dat concludeert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) na een onderzoek onder 40 kantoren van financiële dienstverleners.

Meldplicht

Adviseurs en bemiddelaars zijn verplicht om de AFM op de hoogte te stellen van overtredingen van de Wet financieel toezicht en andere incidenten die zij bij hun werkzaamheden tegenkomen. Ook zijn zij verplicht om beleid te hebben met betrekking tot het vastleggen van incidenten. Dit is volgens de AFM van belang om te leren van incidenten en herhaling te voorkomen.

Valse handtekeningen en dubieus advies

Voorbeelden van misstanden kunnen bijvoorbeeld vervalste handtekeningen van medewerkers zijn of dubieus advies over financiële producten. Een exacte definitie van een incident is als volgt: ‘Een gedraging of een gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf van een financiële onderneming.’

Lastige beoordeling

De AFM erkent dat het soms lastig is om te beoordelen of een incident moet worden gemeld. Bijvoorbeeld door de complexiteit van de wetgeving met open normen. Toch geeft de dienst aan dat het noodzakelijk is dat er tijdig melding wordt gedaan van misstanden, zodat de AFM zijn werk goed kan uitvoeren.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post