THEMA

FISCUS: ‘AEX-AANDELEN EN VASTGOED ZIJN VEILIGE BELEGGINGEN IN BOX 3’

Volgens de Belastingdienst zit er weinig risico aan het beleggen in AEX-bedrijven en onroerend goed. Het rendement op deze beleggingen sluit beter aan bij de belasting op vermogen, stelt de dienst. De fiscus verwacht tevens dat de opbrengst uit staatsobligaties weer richting 4 procent gaat. Dat komt meer overeen met het fictieve rendement in box 3 van de inkomstenbelasting. Dat schrijft het FD.

Opmerkelijk beleggingsadvies

Het beleggingsadvies en de opmerkelijke prognose voor staatsobligaties staan in een verweerschrift van de Belastingdienst dat namens de staatssecretaris van Financiën naar de Hoge Raad is gestuurd. Volgens de krant vinden beleggingsdeskundigen het onbegrijpelijk dat er volgens de fiscus weinig risico’s zitten aan aandelen en vastgoed. De verwachtingen voor staatsobligaties blijken gebaseerd op ramingen uit 2014. Die zijn lang en breed achterhaald.

Massaal bezwaar

De hoogste rechter in belastingzaken buigt zich over een massaal bezwaar van belastingplichtigen tegen de vermogensrendementsheffing in box 3. De bezwaren richten zich tegen de belastingaanslag over 2014. Destijds gold een forfaitair rendement van 4 procent, waarover 30 procent belasting werd geheven.

4 procent rendement zonder risico

Bij de invoering van box 3 in 2001 was het uitgangspunt dat particulieren zonder risico te lopen 4 procent rendement konden behalen. Volgens de bezwaarmakers is 4 procent al jaren niet meer haalbaar. De gerechtshoven van Amsterdam en ’s Hertogenbosch zijn het daarmee eens, bleek bij de proefprocedures die nu voorliggen bij de Hoge Raad. De opbrengst van veilige spaarrekeningen en staatsobligaties ligt ver beneden dit rendement.

Forfaitaire rendement sinds 2017

Het forfaitaire rendement in box 3 is in 2017 veranderd. Vanaf dat jaar gaat de Belastingdienst ervan uit dat het rendement hoger ligt naarmate het vermogen groter is. In de aanslag voor 2017 rekent de fiscus met een rendement van 2,87 procent voor vermogens van 25.000 euro tot en met 100.000 euro. Tussen 100.000 euro en 1 miljoen euro is dat 4,60 procent en boven 1 miljoen is het 5,38 procent. De Bond voor Belastingbetalers is ook een massaal bezwaar gestart tegen de eerste belastingaanslagen volgens deze nieuwe systematiek.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post