THEMA

FISCUS ZIT NEDERLANDSE ZWARTSPAARDERS OP DE HIELEN

Nederlanders die ooit dachten onopgemerkt hun spaargeld in Zwitserland te stallen raken in het nauw. De Zwitserse belastingdienst gaat extra informatie delen met Nederland over mensen die een rekening hadden bij de Zwitserse bank UBS. Het bankgeheim is niet meer heilig sinds de Verenigde Staten (VS) begon met het opvragen van bankgegevens.

Inlichtingenverzoek

Na de VS klopten ook andere landen aan bij de Zwitserse belastingdienst voor informatie over hun landgenoten. In 2018 werd voor het eerst officieel afscheid genomen van het bankgeheim. In september wisselde de Zwitserse fiscus voor het eerst belastinggegevens uit met onder meer collega-diensten in de Europese Unie, dat schrijft het FD.

Het deze week gehonoreerde inlichtingenverzoek uit Nederland gaat over een eerdere periode. Het betreft bankgegevens en namen van Nederlandse belastingplichtigen die tussen 1 maart 2010 en 31 december 2015 een rekening hadden bij UBS. Het verzoek werd al in 2017 gedaan als vervolg op de gegevens die Nederland in april 2016 ontving van de Duitse belastingdienst over banksaldi van Nederlanders bij UBS in 2006 en 2008.

Overdracht van gegevens

'Aan de hand van deze nieuwe informatie gaat de Belastingdienst na of Nederlandse belastingplichtigen met een bankrekening van UBS in Zwitserland hebben voldaan aan hun belastingplicht', schreef de dienst woensdag in een persbericht. Als het aan de Zwitsers had gelegen was de informatie niet openbaar gemaakt. Een woordvoerder van de Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) zoals de fiscus wordt genoemd, legt uit dat ze niet anders konden.

Privacy en anonimiteit is nog steeds erg belangrijk voor de Zwitsers. Vooral als het om geldzaken gaat, stelt de woordvoerder. Maar tegelijkertijd schrijft de wet voor dat degenen van wie gegevens worden uitgewisseld, de kans moet krijgen om daar bezwaar tegen te maken. Niet van alle Nederlanders met een rekening bij UBS waren adressen beschikbaar. Daarom moest de ESTV ze via een publieke aankondiging op de hoogte stellen dat zij dertig dagen de tijd hebben om de overdracht van hun gegevens via de rechter tegen te houden.

Inkeerregeling

Om hoeveel Nederlanders en om hoeveel geld het gaat weet de Belastingdienst nog niet. Daar mag de ESTV niets over zeggen vanwege de wettelijke geheimhoudingsplicht. In sommige gevallen zou de rekeninghouder inmiddels overleden kunnen zijn. Dan zullen erfgenamen zich moeten verantwoorden. De fiscus kan bij buitenlandse vermogens twaalf jaar teruggaan om gemiste belastingafdrachten alsnog te innen.

Berouwvolle personen kunnen geen gebruik meer maken van de inkeerregeling waarmee een geheime bankrekening uit eigen beweging kon worden prijsgegeven. Deze regeling is in 2018 afgeschaft. De Belastingdienst stelt continu onderzoek te doen naar Nederlandse belastingplichtigen waarvan het vermoeden bestaat dat ze buitenlands vermogen hebben. Binnen de dienst is dit onderzoek gebundeld in het Programma Verhuld Vermogen, aldus het FD.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
Share this post
  • Vond u dit bericht waardevol?