THEMA

GEMEENTEN HEFFEN IN 2019 MEER DAN 10 MILJARD EURO

Gemeenten verwachten dit jaar 10,2 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dat is 4,3 procent meer dan in 2018. Van de drie gemeentelijke heffingen die het meest opbrengen, stijgt de opbrengst van de reinigingsrechten en afvalstoffenheffing het sterkst. Dit wordt op de voet gevolgd door de onroerendezaakbelasting (ozb) en de rioolheffing. Samen zijn ze met bijna 7,6 miljard euro goed voor 75 procent van alle heffingen. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS.

Afvalstoffenheffing neemt met 5 procent toe

De begrote opbrengst van reinigingsrechten en afvalstoffenheffing neemt dit jaar met 5 procent toe tot 1,8 miljard euro. In de afgelopen tien jaar bleef de opbrengst van de reinigingsheffingen per saldo nagenoeg gelijk. De forse toename op de begroting van de reinigingsheffingen in 2019 komt vooral door een sterke stijging van de verwerkingskosten van het afval. Een belangrijke factor hierin is de stijging van de afvalstoffenbelasting die de Rijksoverheid oplegt aan bedrijven met een afvalverbrandingsinstallatie of stortplaats.

Ozb en rioolheffing

De ozb brengt in 2019 naar verwachting 4,1 miljard euro op. Dit is 4 procent meer dan in 2018 en daarmee de grootste stijging in zes jaar. De gemiddelde toename van de begrote ozb over de afgelopen vijf jaar bedraagt 3 procent.

De opbrengst van de rioolheffing stijgt dit jaar gematigd met 2,4 procent tot 1,6 miljard euro. Dit is in lijn met de gemiddelde stijging van 1,9 procent op jaarbasis over de afgelopen vijf jaar.

928 miljoen uit parkeerheffingen

Gemeenten begroten dit jaar bovendien 928 miljoen euro aan inkomsten uit parkeerheffingen. Dit is 101 miljoen meer dan in 2018. De stijging komt vooral voor rekening van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. In deze grote gemeenten neemt de opbrengst in 2019 gemiddeld met 22,5 procent toe. De overige gemeenten met een parkeerheffing begroten samen een stijging van de opbrengsten van 2,4 procent.

Toeristenbelasting stijgt 23,3 procent

Van de kleinere gemeentelijke heffingen stijgt de toeristenbelasting in 2019 met 23,3 procent het meest. De begrote stijging van 55 miljoen euro voor alle gemeenten samen is vooral toe te schrijven aan Amsterdam. De hoofdstad begroot 32 miljoen euro meer inkomsten uit toeristenbelasting dan voorgaand jaar, een stijging van bijna 40 procent. Ook in Rotterdam en Den Haag worden forse stijgingen begroot. In beide steden neemt de opbrengst uit toeristenbelastin gin 2019 met bijna 4 miljoen euro toe.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post