THEMA

GEVOLGEN ONDERWIJSVRIJSTELLING NA UITSPRAAK HOGE RAAD

De Hoge Raad heeft op 19 juni 2020 beslist dat gemeenten bij de exploitatie van gemeentelijke begraafplaatsen niet handelen als overheid. Deze uitspraak heeft ook gevolgen voor het openbaar onderwijs: het verzorgen van openbaar onderwijs door onderwijsinstellingen wordt niet langer als overheidshandelen gezien. Het beleidsbesluit over de onderwijsvrijstelling wordt hierop aangepast.

Beleidsbesluit

Openbare onderwijsinstellingen maken geen gebruik van specifieke overheidsbevoegdheden bij het verzorgen van openbaar onderwijs. Zij verrichten de werkzaamheden onder dezelfde juridische condities als privaatrechtelijke instellingen. Echter, in het beleidsbesluit over de onderwijsvrijstelling is vastgesteld dat openbare onderwijsinstellingen onderwijs verzorgen als overheid.

Gevolgen

Door de uitspraak van de Hoge Raad valt het openbaar onderwijs binnen het bereik van de btw. Het verzorgen van openbaar onderwijs door onderwijsinstellingen wordt niet langer als overheidshandelen gezien. Zoals gebruikelijk is, wordt aan het arrest geen terugwerkende kracht verleend met uitzondering van de tijdvakken die op 19 juni 2020 nog niet onherroepelijk vast stonden.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post