THEMA

HOOGLERAAR BELASTINGRECHT KRIJGT 50.000 EURO BOETE

Een hoogleraar belastingrecht heeft bij een boekenonderzoek opzettelijk onjuiste informatie gegeven aan de fiscus. Het Openbaar Ministerie (OM) legt hem een boete van € 50.000 op. Juist omdat men van een hoogleraar mag verwachten dat deze de Belastingdienst correct informeert noemt het OM dit een ernstig verwijt.

Administratieplicht

De FIOD begon drie jaar geleden een onderzoek naar aanleiding van een boekenonderzoek door de Belastingdienst. De fiscus vermoedde namelijk dat de hoogleraar hen in 2014 verkeerd had geïnformeerd over de administratie van een maatschap. Samen met een partner deed hij het beheer van hun onroerend goed van deze maatschap.

De fiscus kwam tijdens het boekenonderzoek tot de constatering dat er waarschijnlijk activiteiten binnen de maatschap waren waarvoor een administratieplicht bestaat. De verdachte is toen verzocht deze administratie te delen. Maar deze wist te melden dat er geen administratie beschikbaar was. En beweerde dat voor de activiteiten van de maatschap geen administratieplicht ex artikel 52 van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen van toepassing was.

Voorbeeldfunctie

Toen de Belastingdienst een informatiebeschikking had afgegeven kwam de hoogleraar alsnog met de stukken over de brug. Iedereen is dan ook verplicht gegevens en de juiste inlichtingen te verstrekken die voor de belastingheffing van belang kunnen zijn. Uit het verrichte onderzoek komt naar voren dat de verdachte opzettelijk onjuiste en onvolledige informatie heeft verstrekt aan de Belastingdienst.

Met het betalen van de geldboete is de zaak inmiddels fiscaal afgewikkeld. Het OM heeft de boete met name opgelegd omdat het vindt dat een hoogleraar belastingrecht een zekere voorbeeldfunctie heeft. ‘Het OM ziet de betaling van een geldbedrag van € 50.000 als een passende en effectieve afdoening. In de zittingszaal was het OM tot een vergelijkbare eis gekomen. De zaak is hiermee afgedaan.’, zo stelt Justitie.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post