THEMA

KAMERVRAGEN OVER ROL GRANT THORNTON MISSTANDEN PRIVAZORG

Er zijn kritische vragen gesteld aan de de minister van VWS en de staatssecretaris van Financiën over de rol van Grant Thornton bij de financiële misstanden rondom zorgorganisatie Privazorg. Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft inmiddels met alle betrokken partijen gesproken en dringt aan op nader onderzoek.

Dubieuze financiële constructies

Uit onderzoek van Trouw en Follow the Money blijkt dat Grant Thornton een "grote rol" heeft gespeeld bij constructies waardoor twee aandeelhouders zich 14 miljoen euro konden toe-eigenen. De twee zouden in negen boekjaren 8 miljoen hebben geïncasseerd plus 6 miljoen voor de aandelen. Trouw claimt daarnaast dat Grant Thornton er ook voor zorgde dat de zorgaanbieder geen geconsolideerde jaarrekening hoefde te publiceren, waardoor de dubieuze financiële constructies buiten zicht bleven.

Uit verder onderzoek bleek daarnaast dat door het oprichten, fuseren en opheffen van een reeks vennootschappen en stichtingen er miljoenen lijken te zijn verdwenen. Onder andere een bedrag van 5,8 miljoen, dat in een stichting zat die was ondergebracht bij een trustkantoor. De voorzitter van die stichting was iemand van Grant Thornton, aldus Trouw.

Kamerlid Slootweg van het CDA wil daarom weten wat de minister en staatssecretaris vinden van de rol van Grant Thornton en de verzonnen constructies. Ook stelt hij de vraag "Is het wettelijk mogelijk dat een accountant eerst een zorgorganisatie adviseert en daarna als bestuurder binnen diezelfde zorgorganisatie actief wordt?

Relevante feiten ontbreken

De advocaten van de aandeelhouders wijzen de vingers naar Grant Thornton. Alle fiscale, boekhoudkundige en juridische zaken waren uitbesteed aan de adviseurs van Grant Thornton. Die zouden de client altijd hebben verzekerd dat zij zich aan de bestaande wet- en regelgeving hielden. Grant Thornton zelf beroept zich op het beroepsgeheim en kan dus niets vertellen over de zaak.

De NBA laat weten in een reactie dat het natuurlijk ongewenst is als accountants medewerking verlenen aan dubieuze constructies. En dat het tot hun taak behoord om misstanden aan de orde te stellen. Inmiddels heeft de beroepsorganisatie met het bestuur van Grant Thornton gesproken. Berry Wammes, directeur van de NBA, zegt aan te dringen op nader onderzoek. En benadrukt dat relevante feiten vooralsnog ontbreken of onduidelijk zijn.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post