THEMA

KENNISDOCUMENT NV NOCLAR

Vorig jaar is de NV NOCLAR in werking getreden. Dit staat voor Nadere Voorschriften Non-compliance with Laws and Regulations (hierna: NOCLAR). Het geeft aan wat er van accountants wordt verwacht en hoe zij moeten handelen als regels niet worden nageleefd door de cliënt of binnen de eigen organisatie. Het is niet helemaal nieuw, want het is een uitwerking van wat als principe in de VGBA (verordening gedrags- en beroepsregels accountants) werd genoemd.

Download dit kennisdocument

Op het gebied van fraude en onrechtmatigheid, verwacht de maatschappij een duidelijke rol van de accountant. De accountant is steeds meer een ‘poortwachter’. Het vertrouwen in accountants heeft echter wel wat klappen opgelopen door een reeks schandalen en situaties waarbij accountants actief of indirect een rol speelden. Tegelijkertijd toont deze aanhoudende publiciteit ook aan dat de accountant een relevante maatschappelijke rol speelt. NOCLAR geeft aan wat er van accountants verwacht mag worden.

In dit document wordt het volgende besproken:

  • VGBA en NOCLAR
  • Verschillen met controlestandaard 250
  • Wanneer geldt de NOCLAR?
  • Stappenplan bij relevante niet-naleving
  • Bewustwording van relevante niet-naleving
  • Onmiddellijke melding en geheimhoudingsplicht
Download dit kennisdocument
Hoe innoveer je als belastingadvies- of accountantskantoor?
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post