THEMA

KWALITEITSVERLIES BIJ CONTROLEPLICHT ACCOUNTANTS

Kleine beursfondsen hebben moeite met het vinden van een accountant. Daarnaast zijn de accountantskosten erg hoog. Daar liggen verschillende oorzaken aan ten grondslag. Minister Wopke Hoekstra van Financiën wil het probleem verhelpen door accountants te verplichten de beursfondsen als klant te accepteren.

Oorzaken

Nieuwe wetgeving heeft ervoor gezorgd dat de controle-kosten voor organisaties van openbaar belang (oob) flink zijn gestegen. Daarbij is het aantal accountants met een oob-vergunning gedaald. Het verscherpte toezicht heeft daar ook aan bijgedragen, dat schrijven Bert Albers en Frank Duijm in het FD. Beide zijn werkzaam als register accountant en partner en senior manager bij Deloitte.

Veel kleinere kantoren kunnen niet schalen om aan de extra eisen te voldoen en verlaten daarom de oob-markt. Maar het aanbod wordt ook beperkt door de verplichte kantoorroulatie en het verbod op adviesdiensten stellen de twee register accountants.

Tegenargumenten

Volgens de twee accountants zijn er twee stevige argumenten tegen de voorgestelde verplichting. Namelijk wanneer accountants opdrachten weigeren, doen zij dat meestal op kwaliteitsgronden. De administratieve organisatie, risicobeheersing en corporate governance worden onvoldoende geacht. En daarom is de opdracht onverantwoord. Dat geeft een belangrijk signaal en dit gaat verloren wanneer de controleplicht zou worden doorgevoerd, aldus de Albers en Duijm.

Daarnaast gaat het bij de verplichte controle meestal om acute situaties. Wat betekent dat kantoren de planning moeten omgooien en de toch al schaarse capaciteit op het laatste moment moeten aanpassen. Nog meer druk op de kwaliteit.

Oplossingen

De twee accountants leveren niet enkel kritiek maar bieden ook twee oplossingen. Het actieplan van de Europese Commissie voor verdere integratie van de Europese kapitaalmarkt kan uitkomst bieden. Het zou ervoor moeten zorgen dat er grens overstijgende oob-controles komen met daarbij behorend Europees toezicht.

Daarmee komt de kleine Nederlandse kapitaalmarkt toegankelijk voor Franse of Duitse kantoren en vice versa, een groter aanbod dus. Maar ook een versoepeling van de eisen voor kleine beursfondsen. Dat zou het aanbod verruimen en voor lagere kosten zorgen. Dat zou wel betekenen dat kapitaalverschaffers rekening moeten houden met een hoger risicoprofiel. Maar zonder risico geen opbrengst, aldus de twee Deloitte-accountants in het FD.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post