THEMA

OPMERKING BIJ BETALING IS GEEN BEZWAARSCHRIFT

Als een belastingplichtige het niet eens is met een opgelegde aanslag en bij de betaling in het opmerkingenveld vermeldt dat hij bezwaar maakt tegen de aanslag, geldt dit niet als een officieel bezwaarschrift.

Opmerkingenveld

Een man had een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting gekregen. Hij was het hiermee niet eens, maar betaalde de aanslag wel en vermeldde in het opmerkingenveld: “Ik maak bezwaar.” Rechtbank Noord-Nederland was het met de inspecteur eens dat er geen sprake was van een formeel bezwaarschrift.

Elektronisch bericht

In de eerste plaats heeft de Belastingdienst niet de mogelijkheid geboden om via elektronisch verkeer bezwaar te maken tegen een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting. Daarom hoefde de Belastingdienst een opmerking in het mededelingenveld van een bankoverschrijving niet aan te merken als een elektronisch bericht waarop de fiscus moest reageren.

Ontvanger

In de tweede plaats was de mededeling van de belastingplichtige tegen de ontvanger gericht, en niet tegen de inspecteur. De rechtbank vond dat niet van de ontvanger kan worden verwacht dat hij het bericht doorstuurt aan de inspecteur, aangezien het te veel is gevraagd om van de ontvanger te verlangen dat hij bij de ontvangst van betalingen alle opmerkingen leest.