THEMA

REKENKAMER: “HELFT FISCALE FORFAITS VEROUDERD”

De helft van de fiscale forfaits in de Nederlandse belastingwetgeving is sinds 2010 niet meer geactualiseerd. Tot deze conclusie komt de Algemene Rekenkamer, die de forfaits heeft onderzocht.

Omstandigheden zijn gewijzigd

De Nederlandse belastingwetgeving kent momenteel 48 forfaits, zoals het eigenwoningforfait, het autokostenforfait en de box 3-heffing. Uit het onderzoek van de Rekenkamer blijkt dat de helft van deze forfaits sinds 2010 niet is geactualiseerd, terwijl de relevante omstandigheden sindsdien wel zijn gewijzigd. Zo daalt de marktrente al jaren en is de levensverwachting geleidelijk gestegen.

Geen periodieke evaluatie

De Rekenkamer wijst erop dat de regelgeving voorschrijft dat de forfaitaire regelingen minimaal één keer in de zeven jaar moeten worden geëvalueerd. Dit gebeurt momenteel echter niet, waardoor het kabinet niet systematisch informatie krijgt over de actuele juistheid van de forfaits.

Advies: periodieke toetsing

Verder blijkt uit het onderzoek van de Rekenkamer dat de staatssecretaris van Financiën niet bijhoudt of forfaits wel bijdragen aan een zo doelmatig mogelijk functionerende inning van belastingen. Daarom adviseert de Rekenkamer om fiscale forfaits periodiek te toetsen.

Forfait aanpassen

Als uit de periodieke toetsing blijkt dat een forfait zich niet goed verhoudt tot de actuele werkelijkheid, kan het forfait worden aangepast of kan worden overgegaan tot het belasten c.q. aftrekken van respectievelijk de werkelijke inkomsten en de werkelijke kosten.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post