THEMA

REKENKAMER WIL STRIKTERE ACCOUNTANTSCONTROLE IN PUBLIEKE SECTOR

De accountantscontrole op gemeentes, scholen en zorginstellingen moet beter vindt de Algemene Rekenkamer. Minister Wopke Hoekstra van Financiën zou deze instellingen tot zogeheten organisaties van openbaar belang moeten aanmerken. Dan komen de accountants onder strikter toezicht van de AFM. Hierover heeft de controleur van de overheidsfinanciën vorige week een brief gestuurd aan de Tweede Kamer.

Publieke sector

De Rekenkamer zegt zich al langer zorgen te maken over de kwaliteit van de accountantscontrole omdat de uitgaven van de miljarden aan overheidsgeld goed gecontroleerd moeten worden. 'Het is heel goed dat het kabinet nu kijkt naar het probleem rond de kwaliteit van accountantscontrole. Wij maken ook gebruik van die controle, vandaar dat wij nu zeggen dat de publieke sector hierin meegenomen zou moeten worden', zegt collegelid Ewout Irrgang.

Met de recent verschenen rapporten is dit een goed moment om er fundamenteel naar te kijken. De ministeries en andere betrokkenen kunnen bij meer gedegen accountantsverklaringen ook een beter inzicht krijgen aldus de Rekenkamer.

Toezicht op de schop

Eind maart kondigde de minister een reeks van maatregelen aan voor de accountancysector. Zo werden ook recent twee kwartiermakers aangesteld ten behoeve van de verbetering van de sector. Dit alles na de twee kritische rapporten van onderzoekscommissies die bekeken in hoeverre de problemen met de kwaliteit van de controles de laatste jaren goed genoeg waren aangepakt.

Dat viel tegen ondanks de stappen die zijn gezet. Daarom moest volgens het rapport van de Commissie Toekomst Accountancy het toezicht op de schop, dat komt volledig bij de AFM te liggen. De commissarissen van grote kantoren krijgen een zwaardere taak en de sector moet zelf standaardinformatie gaan opleveren over hun kwaliteit aan de hand van nieuwe indicatoren, dat schrijft het FD.

Zwaardere normen

Onder de huidige regels is er een verschil tussen wettelijke controles en controles bij organisaties van openbaar belang (oob's). Begin dit jaar zijn al een aantal andere partijen toegevoegd, zoals bijvoorbeeld pensioenfondsen, woningcorporaties, netbeheerders en een aantal wetenschappelijke instanties zoals de KNAW en de Koninklijke Bibliotheek.

Voor controles bij dit soort instellingen zijn zwaardere vergunningen nodig en gelden een aantal extra regels. Vanwege de miljarden overheidsgeld die worden besteed in de zorg, het onderwijs en bij gemeenten moeten deze controles ook onder de zwaardere normen vallen wat betreft de Rekenkamer.

Ook wil de controleur de kwaliteitsindicatoren vast laten stellen door minister of een onafhankelijk instituut. Zoals in de zorg al het geval is. Verder is de Rekenkamer een groot voorstander van proeven met andere marktmodellen, zoals het intermediairmodel, waarbij een tussenpersoon de selectie en aanstelling regelt van de accountant, en niet de partij die gecontroleerd moet worden, aldus het FD.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post