THEMA

SPAARTAKS NIET STRIJD MET EUROPESE REGELS

De vermogensrendementsheffing is volgens de rechtbank Noord-Holland niet in strijd met de Europese regelgeving. De belasting die in Nederland wordt geheven over het inkomen uit sparen en beleggen zit wel op het randje van wat Europees mag, stelt de rechter. Er is veel te doen om de gehate spaartaks. Zo wordt er ieder jaar massaal bezwaar aangetekend tegen de box 3-heffing.

Verzachtingen

De Belastingdienst berekent de inkomsten van belastingplichtigen aan de hand van een fictief rendement uit sparen en beleggen. Vanwege de lage rentestand is dit fictieve rendement vaak hoger dan het werkelijk behaald rendement. Mensen die niets doen met hun spaargeld vinden daarom dat ze onredelijk worden belast en zijn dan ook in bezwaar gegaan.

Volgens de rechter kent de regeling inmiddels verzachtingen en is al verfijnder geworden dan voorheen het geval was. De overheid heeft soms wel meer de focus gelegd op de uitvoerbaarheid dan op de werkelijkheid, erkent de rechter. Maar voor de overgrote deel van de belastingplichtigen pakt de gewijzigde regeling gunstig uit, dat schrijft RTL.

Tussenoplossing

Er is dus gehoor gegeven aan de maatschappelijke onrust met betrekking tot de spaartaks, stelt de rechter. Wel geldt dit als tussenoplossing tot er een systeemverbetering kan worden doorgevoerd. Omdat er tienduizenden bezwaren zijn ingediend bij de Belastingdienst wordt een massaalbezwaarprocedure toegepast, waarbij een klein aantal zaken aan de rechter wordt voorgelegd.

Dat kleine aantal zaken zal worden uitgeprocedeerd tot aan de Hoge Raad. Het oordeel van de hoogste rechter in Nederland zal dan gelden voor alle andere bezwaren. De staatssecretaris van Financiën heeft in overleg met de Bond voor Belastingbetalers zes zaken geselecteerd die aan de rechter zijn voorgelegd. Twee van deze zaken zijn door de rechtbank Noord-Holland behandeld, aldus RTL.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post