THEMA

SRA BEZORGD OVER WIJZIGING TOEZICHT ACCOUNTANTSCONTROLES

Belangenvereniging voor accountants SRA is bezorgd over het plan om het toezicht op wettelijke accountantscontroles vanaf 2021 onder te brengen bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het toezicht zal meer geld en tijd kosten en werkt ontwrichtend voor het MKB, schrijft het Financieel Dagblad.

Aanbeveling Commissie toekomst accountancy

De toezichtswijziging is een aanbeveling van de Commissie Toekomst Accountancy (Cta). Het toezicht wordt nu nog uitgevoerd door de AFM, de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en de SRA. De AFM richt zich op de zes grote accountantsfirma's die ook controles uitvoeren bij de organisaties van openbaar belang (oob) als beursfondsen. De NBA en SRA voeren controles uit bij 268 kleine en middelgrote kantoren, schrijft het FD.

De Cta vindt die splitsing ondoorzichtig en complex. In het rapport Vertrouwen op Controle adviseert de commissie om het volledige toezicht onder te brengen bij de AFM. Minister Wopke Hoekstra van Financiën reageerde positief. “Ik deel deze analyse van de Cta dat het toezicht eenvoudiger en transparanter moet en vind dat in de toekomst het toezicht op de niet-oob-accountantsorganisaties ook feitelijk door de AFM moet worden uitgevoerd,” schreef de minister in maart.

Aanvullend budget nodig

Voor het extra toezicht is aanvullend budget nodig. Op basis van berekeningen door de AFM gaat het om 1,5 miljoen euro in het overgangsjaar 2021 en loopt dat bedrag op tot 5,1 miljoen in 2024, schreef Hoekstra vrijdag aan de Tweede Kamer. Hij merkte overigens op dat er nog geen definitieve besluiten zijn genomen. “De komende tijd werk ik samen met de AFM en de andere betrokken partijen, in het bijzonder met de NBA en de SRA, aan de vormgeving van het nieuwe stelsel van toezicht,” aldus de minister.

Ontwrichtend voor het mkb

De SRA vreest hogere kosten en meer bureaucratie. De rekening daarvoor zal betaald worden door de accountantssector en uiteindelijk door de klanten. De wijziging zal dan ontwrichtend werken voor het midden en kleinbedrijf. Voor de accountantskantoren komt de wijziging bovendien bovenop een eerder aangekondigde kostenverhoging van het toezicht. De SRA sluit niet uit dat accountants noodgedwongen zullen kiezen voor andere dienstverlening.

De SRA uit de zorgen in een brief aan Tweede Kamer, die volgende week over het toezicht overlegt met minister Hoekstra. Om die reden trekt de SRA nu aan de bel. Volgens de belangenvereniging biedt het rapport Vertrouwen op Controle voldoende aanknopingspunten voor andere oplossingen, zoals de mogelijkheid voor AFM om mensen van de SRA in te huren voor controles.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post