THEMA

TAX TECHNOLOGY VERANDERT FISCALITEIT

De behoefte aan real time reporting, vergroting van compliance en de noodzaak van efficiëntere werkstromen jagen de versnelde inzet van ICT in de fiscaliteit aan. Onder het begrip ‘tax technology’ vallen informatietechnologieën als big data-analyse, kunstmatige intelligentie, robotisering en blockchain. Deze tweede digitale (r)evolutie voltrekt zich nu merkbaar binnen de fiscaliteit. Uit het jaarlijkse onderzoek Werken in de Fiscaliteit blijkt dat tax technology grote gevolgen gaat hebben voor onder meer de werkgelegenheid in de aangiftepraktijk en de aard van het advieswerk. De Belastingdienst is hierin een spelbepaler.

Tax technology zet arbeidsmarkt in beweging

De arbeidsmarkt voor fiscalisten komt door de inzet van tax technology sterk in beweging. De allergrootste fiscale adviesorganisaties hebben de afgelopen jaren hiervoor teams opgebouwd, vooral bemand door jonge mensen met een zogenoemd STEAM-profiel: afgestudeerden met een opleiding op het gebied van science, technology, engineering, analytics dan wel mathematics. De afgelopen jaren ging het naar schatting om enige honderden mensen die instroomden in de fiscaliteit.

Fiscale back office gaat verdwijnen

De verwachting bestaat dat door de inzet van tax technology naar schatting de helft van de werkgelegenheid in het fiscale back office gaat verdwijnen. Het complexe advieswerk blijft door mensen gedaan, waarbij de nadruk echter zal verschuiven naar implementatie. Robot-applicaties nemen het eenvoudigere fiscale advieswerk over. 1 op de 3 respondenten zegt van plan te zijn een opleiding, training dan wel cursus op het gebied van tax technology te willen volgen om goed voorbereid te zijn op de toekomst.

Tax technology wordt als kans gezien

Tax technology heeft nu al invloed op de fiscaliteit. 3 op de 10 respondenten uit de fiscale praktijk verwachten grote veranderingen voor de (wijze van) dienstverlening en producten, zo blijkt uit het onderzoek. 4 op de 10 verwachten kleine veranderingen. Fiscalisten denken daarbij overwegend dat tax technology kansen biedt.

Uw kantoor ook toekomstbestendig maken?


Lees hier verder


  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post