THEMA

VEB WIL WETTELIJK TOEZICHT OP AUDITCOMMISSIES

Leden van auditcommissies moeten wettelijk onder toezicht komen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dat bepleit directeur Paul Koster van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). De commissarissen, die de auditcommissies vormen, adviseren de volledige raad bij financiële aangelegenheden en bij de benoeming van accountants. Maar blijft vaak buiten schot wanneer er iets misgaat.

Niet alleen accountants

In de ogen van Koster is de auditcommissie op zijn minst indirect ook verantwoordelijk. De Commissie Toekomst Accountancy (CTA)
is in opdracht van minister Hoekstra (Financiën) bezig met een lijst van aanbevelingen die de kwaliteit van het werk van accountants moet verbeteren. Koster wil in dat licht dat er naar de gehele controleketen wordt gekeken die bij een onderneming is betrokken en dus niet alleen naar de accountants, dat schrijft het FD.

Koster wil dat de AFM verantwoordelijk moet worden voor de benoeming, opleiding en toetsing van leden van auditcommissies. Zo stelt hij dat er momenteel een digitale revolutie gaande is binnen de accountancy, die een grote impact heeft. Accountants laten zich verplicht jaarlijks bijscholen maar vreemd genoeg een auditcommissielid niet.

Meer transparantie

De toezichthouder zou het contact tussen de accountants en commissieleden moeten monitoren en daarnaast ook betrokken moeten zijn bij de herbenoeming van accountants. Waar het om gaat volgens Koster is dat de AFM ook aan de auditcommissie vraagt wat zij precies heeft gedaan. En zo'n commissie moet dan ook uitgebreider berichten over wat ze doen in het jaarverslag van de betreffende onderneming.

De VEB directeur meent dat deze wijziging in het toezicht zal bijdragen aan meer transparantie rond organisaties van openbaar belang, zoals bijvoorbeeld beursfondsen. Hierdoor kunnen investeerders op hun plaats weer beter een oordeel vormen. Ook is het belangrijk volgens Koster dat er meer aandacht komt voor de impact op ondernemingen van grote veranderingen in de wereld. Bijvoorbeeld de klimaatverandering. Accountants zijn hierin meer bezig met risico-inschattingswerkzaamheden en het evalueren van de beoordeling en toelichting door het management. De oordeelsvorming van de accountant moet daarom een zwaarder accent krijgen in de controlestandaarden', aldus het FD.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post