THEMA

VERPLICHT MELDEN GRENSOVERSCHRIJDENDE CONSTRUCTIES

Vanaf 1 juli 2020 geldt de Europese richtlijn Mandatory Disclosure Rules/DAC6. Door de Nederlandse implementatie van deze richtlijn worden fiscaal dienstverleners als intermediair gezien en moeten zij potentieel agressieve internationale fiscale constructies die ze opzetten melden bij de Belastingdienst.

Beoordeling

Er moet melding worden gemaakt van constructies waarbij inwoners van verschillende landen zijn betrokken en die mogelijk gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken. Om te beoordelen of een constructie mogelijk gebruikt kan worden om belasting te ontwijken kan worden getoetst of aan één of meerdere hallmarks (wezenskenmerken) is voldaan. De hallmarks zijn opgenomen in de DAC6-richtlijn.

Website Belastingdienst

Dit roept wellicht vragen op. De Belastingdienst heeft om fiscaal dienstverleners op weg te helpen op de internetsite de pagina ‘Mandatory Disclosure Rules/DAC6’ ingericht. Op deze site komen de volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Een intermediair moet een mogelijk belastingontwijkende constructie vrijwel altijd melden.
  • Een belastingplichtige moet een mogelijk belastingontwijkende constructie soms zelf melden.
  • Weet u niet zeker of iemand anders een mogelijk belastingontwijkende constructie heeft gemeld?
  • Wanneer moet u mogelijk belastingontwijkende constructies melden?
  • Welke fiscale constructies moet u melden?
  • Voor welke belastingen geldt de richtlijn DAC6?
  • Hoe meldt u mogelijk belastingontwijkende constructies?
  • Wat gebeurt er als u geen melding doet?

Inhoudelijke vragen

Inhoudelijke vragen over de mandatory disclosure-regelgeving zoals over de hallmarks kunnen per e-mail worden gesteld aan het MDR-team van de Belastingdienst via: MDR-team@belastingdienst.nl.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post