THEMA

WAT U NOG NIET WIST OVER DE BOND VOOR BELASTINGBETALERS

Kent u de Bond voor Belastingbetalers? Als u ervan gehoord heeft, is het ongetwijfeld in relatie tot de rechtszaken rondom box 3. Dat is echter niet het enige dat de Bond doet. Wij spreken Jurgen de Vries, voorzitter van de Bond voor Belastingbetalers over het reilen en zeilen van zijn stichting.

Hoe is de Bond voor Belastingbetalers ontstaan?

“In mijn dagelijks leven werk ik voor een communicatieadvieskantoor. Dat deed ik toen ook al. Tijdens de kredietcrisis zag ik dat je als particulier altijd op het menu staat, maar nooit aan tafel zit. Er worden besluiten over je genomen, maar de mensen die dat doen, hebben het niet altijd aan het juiste eind. Er is in de crisis bijvoorbeeld heel veel geld in Nederlandse banken gestopt en de vraag was toen: wie beslist hierover? Ons parlement en kabinet is daarvoor, maar wat is de rol van de belastingbetaler? Heeft hij nog iets te zeggen?

In 2008 was ik in Berlijn en kwam ik in contact met de bund der steuerzahler. Die bestaat al sinds 1949. Ik dacht: waarom hebben we dat in Nederland niet? Dat idee is blijven hangen. In 2011 ben ik in Engeland op bezoek geweest bij de Tax Payers Alliance. Een soortgelijke organisatie en ook een club die al 10 jaar bestond, zo’n 75.000 leden had en opkwam voor de belangen van particuliere belastingplichtigen. Toen ik daar was geweest dacht ik: we gaan het gewoon doen. Met het uitgangspunt: de belastingbetaler staat op het menu, dus moet ook een plek aan tafel krijgen. We zijn nadrukkelijk niet tegen belastingen, maar als het gaat over zuiver, zinnig en nuttig besteden van belastinggeld, dan is daar nog wel een wereld te winnen.”

Dit vindt u mogelijk ook interessant:


Geen rechtsherstel Box 3: wat eraan vooraf ging

Welk misstand zijn jullie als eerste aan gaan pakken?

“Het eerste onderzoek dat we hebben gedaan, was een onderzoek naar de besteding van rijkssubsidies. De Algemene Rekenkamer was er ook al jaren mee bezig. De rechtmatigheid van de Nederlandse belastinguitgaven zit wel goed, maar de doelmatigheid is nog maar de vraag.

In de Rijkssubsidies zitten grote subsidies richting Shell en Philips. Dat gaat over miljoenen. Er gaan echter ook duizenden euro’s naar kleinere organisaties, die bijvoorbeeld iets doen met duurzaamheid. Deze lijst met kleinere partijen was nooit gepubliceerd, waardoor niemand er onderzoek naar kon doen. Via een WOB-procedure hebben we die opgevraagd en de organisaties door een credit rating agency laten bekijken. Wat schetste mijn verbazing? Heel veel partijen hebben een negatieve kredietwaardigheid. Normaal zou een bank nooit geld uitlenen aan zo’n partij, maar de Nederlandse Staat wel. Er zaten ook veel partijen tussen (20-30 procent), waarvan de ultimate beneficial owner niet in Nederland was geregistreerd.

Dit kun je natuurlijk ook anders aanpakken. Je kunt er een gift van maken. Dan zeg je aan het eind van het jaar: we bepalen met zijn allen als politiek dat we deze 6 tot 7 miljard euro als verloren beschouwen. Nu loopt het maar door en door.

Uiteindelijk heeft de politiek er wel iets mee gedaan. Elk jaar wordt nu een rapport gemaakt, waarin de subsidies worden gepubliceerd, zodat iedereen onderzoek kan doen. Het liefst zouden we willen dat het subsidiesysteem aangepast wordt, maar dat is niet gelukt.”

Hoe zijn jullie bij box 3 terechtgekomen?

“We werden er veel over bevraagd. In tegenstelling tot de Duitsers hebben we geen vereniging, maar een stichting. We hebben echter wel wat mensen die zich aan de bond verbonden hebben of ons helpen. In 2014 kwamen we in contact met Cor Overduin, fiscalist bij Grant Thornton. Hij zij: we gaan gewoon een procedure starten. Hij heeft ons er tot nu toe ook in ondersteund.

In eerste instantie was het een uitdaging om mensen te vinden die bezwaar wilden maken. Je kunt wel zeggen: we gaan een procedure starten, maar dat kan alleen als je mensen hebt die ook daadwerkelijk geraakt worden door de box 3-heffing. Zo’n 15.000 tot 20.000 mensen hebben zich aangemeld. Daaruit hebben we 6 mensen bereid gevonden om te dienen als proefpersoon. Je hebt namelijk echt een casus nodig om voor te leggen aan de rechtbank.

Inmiddels zijn we 5 rechtbanken, 3 gerechtshoven en de Hoge Raad verder. De Hoge Raad stelt ons in het gelijk, maar tot op heden is er geen rechtsherstel geboden. We beraden ons nu op de vervolgstappen.”

Waar is de Bond voor Belastingbetalers nog meer mee bezig?

“Hoewel we veel bekendheid hebben gekregen door de Box 3-procedure, wil ik wel benadrukken dat de Bond voor Belastingbetalers meer is dan alleen Box 3. We zijn dit jaar ook gestart met de introductie van de aangiftecheck. 5.000 mensen hebben hiervan gebruik van gemaakt. Ook dat past in ons streven. Mensen kunnen zelf hun aangifte controleren op de vijf meest vergeten belastingvoordelen. Die 5.000 mensen lieten veel geld liggen in hun aangifte. Als we dit extrapoleren naar de totaalpopulatie, dan blijft er 100-250 miljoen euro liggen ieder jaar. Dit zit in box 3, toeslagen en in aftrekposten.

We zijn ook bezig met toeslagen. Hiertoe hebben we in 2016 een onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat het onder- en overgebruik van toeslagen een groot probleem is. Er zijn veel mensen die ofwel geen gebruik maken van toeslagen terwijl ze er wel recht op hebben. Aan de andere kant zijn er ook mensen die teveel gebruik maken van de toeslagen en uiteindelijk veel terug moeten betalen aan de fiscus. Dat is zonde.

We zien hierdoor ook problemen bij werkgevers ontstaan, die te maken krijgen met een toenemend aantal loonbeslagen. Grote werkgevers hebben veel mensen in dienst met een nul-urencontract of flexcontract. Dan verdien je het ene jaar veel en het andere jaar minder. Dat heeft gevolgen voor de toeslagen. Die mensen zitten meestal niet aan de bovenkant van de inkomensladder. Op het moment dat zij worden getroffen door een terugvordering, omdat ze bijvoorbeeld teveel huurtoeslag hebben gekregen, dan heeft de werkgever uiteindelijk een probleem.”

Waar haalt de Bond al de middelen vandaan om deze onderzoeken en rechtszaken te kunnen voeren?

“We bestaan bij de gratie van hulp van anderen. Wetenschappers en fiscalisten behoeden ons voor fouten en helpen ons in de procedures. In je eentje ben je kansloos. Daarnaast ontvangen we donaties, waardoor we de kosten kunnen dekken. Alle donaties ontvangen we van privépersonen”, concludeert De Vries.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post