THEMA

WET MELDINGSPLICHTIGE GRENSOVERSCHRIJDENDE CONSTRUCTIES IN BEELD

Op 12 juli 2019 is het wetsvoorstel ter implementatie van de EU‑richtlijn inzake ‘mandatory disclosure’ bij de Tweede Kamer ingediend. In deze richtlijn is de verplichting tot de automatische uitwisseling van gegevens en inlichtingen voorgeschreven over zogenoemde meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies. Wat houdt de wet, die per 1 juli 2020 in werking moet treden, precies in?

Mandatory disclosure

De mandatory disclosure voorziet in een verplichting voor intermediairs om mogelijke agressieve grensoverschrijdende fiscale planningsconstructies te melden, zodat deze informatie kan worden uitgewisseld tussen de belastingautoriteiten van de EU-lidstaten.

Toelichting wetsvoorstel

In de toelichting bij het wetsvoorstel is geprobeerd duidelijkheid te geven over hoe Nederland de verplichtingen en begrippen uit de richtlijn uitlegt. Enkele punten:

  • Een intermediair kan worden ontheven indien een meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie al door een andere intermediair is gemeld. Om de melding door de andere intermediair aannemelijk te maken, is het voldoende dat kan worden verwezen naar het referentienummer dat de andere intermediair bij zijn melding heeft gekregen.
  • Indien een intermediair meent dat geen sprake is van een meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie en dit is een pleitbaar standpunt, kan geen boete worden opgelegd.
  • Anders dan in de consultatiefase werd betoogd, kan een constructie die is opgezet om dubbele belastingheffing te voorkomen wel voldoen aan de main benefit test.
  • Bij meer indicaties voor belastingontwijking wordt verduidelijking gegeven en bij sommige indicaties is de toelichting gewijzigd ten opzichte van de consultatie.

Bestuurlijke boete

De bestuurlijke boete van maximaal 830.000 is in het ingediende wetsvoorstel gehandhaafd. Deze bestuurlijke boete kan worden opgelegd als het aan de grove schuld of opzet van de intermediair of belastingplichtige te wijten is dat niet, niet tijdig, niet volledig of niet juist aan de meldingsplicht is voldaan.

Dertig dagen

Vanaf de inwerkingtredingsdatum (1 juli 2020) moeten meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies binnen dertig dagen worden gemeld. Deze dertig dagen gelden voor het moment dat de constructie voor implementatie ter beschikking is gesteld, gereed is voor implementatie of de eerste stap in de implementatie is gezet.

Overgangsrecht

Er geldt overgangsrecht voor meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies, waarvan de eerste stap van implementatie is gezet in de periode tussen 25 juni 2018 en 1 juli 2020. Deze moeten uiterlijk 31 augustus 2020 worden gemeld. Constructies die in die periode gereed zijn voor implementatie en waarvan de eerste stap is gezet op of na 1 juli 2020, moeten binnen dertig dagen na de eerste stap worden gemeld.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post