THEMA

ZELFGEKWEEKTE CANNABIS ALS ZORGKOSTEN FISCAAL AFTREKBAAR

Een belastingplichtige heeft cannabis in eigen beheer gekweekt, maar beschikte hiervoor over een doktersvoorschrift. De kosten van de kweek mogen om die reden als zorgkosten worden afgetrokken van de belasting. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld.

Zelfkweek aftrekken in IB

De belastingplichtige in de zaak lijdt aan de ziekte van Crohn. Haar arts heeft haar cannabis als farmaceutisch hulpmiddel voorgeschreven. Deze arts is van oordeel dat de, via de apotheek verkrijgbare, cannabis bij haar niet de gewenste werking heeft. De belastingplichtige heeft daarom zelf cannabis gekweekt. De kosten van de zelfkweek wil zij voor de inkomstenbelasting als specifieke zorgkosten in aftrek brengen.

Verstrekt door de arts?

In cassatie is onder meer de vraag aan de orde of het gaat om een middel dat is verstrekt op voorschrift van een arts. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat uit de parlementaire geschiedenis van de wettelijke regeling niet kan worden afgeleid dat aan het woord ‘verstrekt’ een verdergaande betekenis toekomt dan dat het middel moet zijn voorgeschreven door een arts. In deze zaak is cannabis daadwerkelijk als farmaceutisch hulpmiddel voorgeschreven door een arts. Daarom slaagt het beroep in cassatie. De Hoge Raad heeft de uitspraak van het Hof op dit punt vernietigd.

Geen aftrek voor cannabis bij coffeeshop

In deze zaak was verder aan de orde of de aftrek ook geldt voor bij coffeeshops gekochte cannabis(olie). Het Hof oordeelde dat het voorschrift van de arts alleen betrekking had op zelfgekweekte cannabis, en dus niet op bij coffeeshops gekochte cannabis(olie). De Hoge Raad heeft de klacht van de belastingplichtige tegen dat feitelijke oordeel verworpen. De kosten van de gekochte cannabis(olie) zijn op grond van de wettelijke regeling dan ook niet aftrekbaar. De Hoge Raad heeft de uitspraak van het Hof op dit punt in stand gelaten.

De zaak wordt nu verwezen naar een ander hof voor een nader onderzoek naar de hoogte van de aftrekbare kosten.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post