THEMA

INVESTEREN

In dit thema delen we mooie content over investeren. Uiteraard uitgebreid aandacht voor de investeringsaftrek, maar ook over belasting over winst uit bitcoins.

Strijd om rendementsheffing box 3 voor Hoge Raad

De Bond voor Belastingbetalers en de staatssecretaris van Financiën treffen elkaar voor de Hoge Raad. Inzet is de (fictieve) rendementsheffing in box 3 van de inkomstenbelasting. De heffing is op dit moment gebaseerd op een fictief rendement van 4 p...

80% investeringen in Nederland direct doorgesluisd

De meeste inkomende buitenlandse investeringen blijft niet in Nederland, maar wordt direct doorgesluisd naar het buitenland. Dit gebeurt via bijzondere financiële instellingen waar ons land er meer dan 14.000 van telt. De investeringen gaan vooral ...

5 alternatieven voor nadelige gevolgen box 3 voor vermogende personen

De wijziging van box 3 in 2017 kan nadelig zijn voor vermogende personen. De effectieve belastingdruk voor hogere vermogens is hoger dan voorheen. Lees hier in welke specifieke gevallen het interessant kan zijn om naar alternatieven te kijken. Ook bi...

Alternatieven box 3: vermogen overhevelen naar box 2

Er zijn alternatieven voor box 3 voor vermogende personen zoals het overhevelen van het vermogen naar box 2, zoals onderbrengen in een BV, een open fonds voor gemene rekening (OFGR) of een vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI). Wanneer is het gunst...

6 richtsnoeren voor de belastingheffing van buitenlands belastingplichtigen

Bij het bepalen of een onderneming buitenlands belastingplichtige is of niet gaat het om de plaats waar de effectieve leiding is gevestigd. Maar er zijn meer factoren van belang! De belasting wordt geheven over het belastbaar Nederlands bedrag, dat i...
BeheerderInvesteren