THEMA

INVESTEREN

In dit thema delen we mooie content over investeren. Uiteraard uitgebreid aandacht voor de investeringsaftrek, maar ook over belasting over winst uit bitcoins.

Onderdeel BIK-regeling gaat mogelijk pas later in

Een onderdeel van de BIK-regeling zal bij koninklijk besluit in werking treden. De mogelijkheid om als ‘fiscale eenheid’ gebruik te maken van de BIK, gaat mogelijk pas later in. Dit heeft de ministerraad besloten in afwachting van goedkeuring van...

Snel en to the point inzicht: BIK

Om ondernemers ook in deze roerige tijden te stimuleren om te blijven investeren heeft het kabinet op 5 oktober 2020 een nieuwe crisismaatregel voorgesteld. Dit is het voorstel voor deBaangerelateerde investeringskorting (BIK).

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) verdient geen kroon

Het doel van de BIK is het stimuleren en het naar voren halen van bedrijfsinvesteringen tijdens de coronacrisis. Op de BIK is het nodige commentaar geleverd. Hierna volgt een kritische blik op de BIK, mede gebaseerd op de visie van de NOB en de Raad ...

BIK: leuk gebaar, maar vooral met veel bezwaar

Het kabinet wil ondernemers stimuleren om tijdens de coronacrisis nieuwe bedrijfsmiddelen aan te schaffen en geplande investeringen naar voren te halen. Per 1 januari 2021 wordt daarom de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) ingevoerd.

Investeringssteun moet vooral naar het mkb

Tijdens behandeling van het Belastingplan bleken de coalitiepartijen bereid te sleutelen aan de Baangerelateerde Investerings Korting (BIK). De Tweede Kamer wil dat de subsidie van €4 miljard vooral bij de kleinere bedrijven terecht komt. Topambten...
BeheerderInvesteren