THEMA

FISCALE ASPECTEN VAN VERDUURZAMING

Als het aan dit kabinet ligt, wordt verduurzaming en vergroening voorlopig afgewenteld op de burger. Die mag per jaar gemiddeld ruim € 330 extra gaan betalen voor zijn energieverbruik, terwijl hij niet meer consumeert. De energiebelasting voor gezinnen bedroeg in 2018 gemiddeld ruim € 600, in 2019 loopt dat op naar ruim €760, een forse stijging met 25%. Voor bedrijven gaat de energiebelasting op gas omhoog met 75%, maar die vallen in een veel lager tarief. Er komen geen compensatiemaatregelen, deelde onze Minister-President lachend mede, ‘want iedereen gaat er in 2019 op vooruit.’ Ik voorspel dat van die ‘vooruitgang’ weinig overblijft, vooral omdat de meeste gezinnen niet zo snel zullen kunnen overstappen van aardgas naar elektriciteit.

Voor ondernemers is het nog vaak onduidelijk hoe het fiscaal zit met verduurzaming. Hoe kunt u uw klanten hierbij helpen?

Ondernemers en verduurzaming

Veel ondernemers willen graag hun productieproces verduurzamen. Want wie wil er uiteindelijk als ondernemer bekend staan als Piet de Smeerpoets die het milieu verziekt? Daar loopt de omzet van terug, dus wordt er gezocht naar mogelijkheden om de producten zo duurzaam en klimaatneutraal mogelijk te positioneren.

Zo kunnen sommige bedrijven in de voedselindustrie zelf biogas opwekken en gebruiken. Daardoor wordt het gebruik van aardgas sterk verminderd of zelfs helemaal afgeschaft. Ook kan een bedrijf voor eigen gebruik elektriciteit opwekken met zonnepanelen, of een eigen windmolen aanschaffen. Over energie die op die manier is opgewerkt hoeft men in beginsel geen energiebelasting te betalen. Meestal heeft de faciliteit de vorm van een teruggaaf energiebelasting.

Informatieplicht energiebesparing per 1 januari weer actueel

Vanaf 1 januari dit jaar geldt een informatieplicht energiebesparing voor bedrijven en instellingen. Die vloeit voort uit de Wet Milieubeheer van 1993. Die bevatte een plicht voor organisaties om alle energiebesparingsmaatregelen te nemen die zichzelf binnen vijf jaar terugverdienen. De plicht gold voor bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh stroom verbruiken of 25.000 m3 gas. De meeste bedrijven waren niet bekend met deze wet. Hij werd ook niet echt gehandhaafd, maar daar komt nu dus verandering in.

Bedrijven en instellingen zijn vanaf 1 januari van dit jaar verplicht om aan de overheid te rapporteren wat er binnen de organisatie aan energiebesparing gebeurt. De eerste melding moet uiterlijk 1 juli 2019 zijn gedaan.

Fiscale aspecten bij veranderende technieken

Voor het duurzaam opwekken van energie gelden doorgaans fiscale vrijstellingen. Maar het is wel oppassen geblazen! Fiscale regels veranderen al snel, maar de techniek die wordt ingezet voor verduurzaming verandert vaak nog sneller.

Dit kan tot gevolg hebben dat die techniek ineens niet meer binnen het kader van de fiscale regels past.

Door de grote uittocht van personeel bij de fiscus valt het niet altijd mee om een inspecteur te bewegen om hierin enige souplesse te betrachten, zodat de maatregel alsnog onder de fiscale faciliteit kan worden gebracht. Ik verwacht niet dat hierin op korte termijn verbetering komt. Het is daarom belangrijk om vormen van verduurzaming vooraf op fiscale houdbaarheid te laten toetsen, bij voorkeur bij een belastingadviseur die in deze materie is gespecialiseerd.

Stimulering duurzame energieproductie - SDE en SDE+ subsidies

De SDE en SDE+ subsidies van het ministerie van Economische Zaken zijn voor 2019 verder uitgebreid en verhoogd. Het liefst zouden die door een fiscale maatregel moeten worden vervangen. Dat zou het geheel namelijk aanmerkelijk overzichtelijker maken: wie verduurzaamt betaalt minder, wie vervuilt betaalt meer. Maar vooruit.

Bedrijven kunnen de SDE+ subsidies aanvragen voor opwekking van energie uit biomassa, geothermie, wind, windenergie op zee en zonlicht. Vanaf 2020 wordt de SDE+ verbreed. Wie er gebruik van wil maken, moet als ondernemer op het vinkentouw gaan zitten: de subsidie moet op tijd worden aangevraagd en er gelden strenge regels.

Voor het voorjaar van 2019 kan vanaf 12 maart een SDE+ worden aangevraagd, de termijn sluit op 4 april. De procedure is tamelijk ingewikkeld, elke openstellingsronde telt een aantal fases. Het budget bedraagt € 5 miljard, dat is echt niet al te veel, dus wie het eerst komt ….. juist.

Tips voor het adviseren van uw klanten

Behoorlijk veel ondernemers, met name in het MKB, ervaren belemmeringen bij hun streven naar verduurzaming. Een concreet voordeel valt nu ook nog niet waar te nemen: verduurzaming leidt niet tot meer omzet of lagere kosten. Gestegen kosten kunnen lang niet altijd worden doorberekend in de prijs die de afnemer betaalt: in tegenstelling tot wat velen denken (alles wordt doorberekend aan de consument) geldt ook hier een verzadigings- of omslagpunt. Wordt een product te duur, dan wijkt de afnemer uit naar een goedkoper alternatief of ziet er helemaal vanaf.

Onwetendheid en tijdgebrek leiden nogal eens tot onaangename verrassingen, waardoor veel ondernemers hun business case niet rondkrijgen. Persoonlijke voldoening bij verduurzaming is mooi, maar het is mooier als het ook nog een geldbesparing oplevert. Denk daarom aan de volgende punten voor je verduurzaamt:

  • Raadpleeg een in energie- en milieubelastingen gespecialiseerde belastingadviseur en overleg met hem hoe de maatregelen die je wilt nemen binnen het fiscale plaatje passen;
  • Raadpleeg een specialist in overheidssubsidies, en dan vooral een die bekend is met de ins en outs van SDE+ subsidies voor bedrijven.
  • Vergeet niet te melden welke energiebesparende maatregelen er in het lopende jaar zijn getroffen.

Tips nodig voor de aangifte 2018? inspiratie nodig voor je bedrijfsstrategie?Lees: "5 belastingtips voor de aangifte inkomstenbelasting 2018" >>


  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post