THEMA

LOON EN PERSONEEL

Op deze pagina staat al onze berichtgeving die valt binnen de onderwerpen loon en personeel.

De inhoud van deze themapagina

In dit thema vindt u informatie die relevant is voor uw clienten die ook werkgever zijn of zelfs voor clienten die in loondienst zijn. Praktische blogs, achtergrondartikelen,

actualiteiten en een zogenaamd Snel en to the point inzicht over bijvoorbeeld de werkkostenregeling komen hier aan de orde.

Oplopend personeelstekort belemmert bedrijfsactiviteiten

Ondernemers in het niet-financiële bedrijfsleven ervaren in toenemende mate belemmeringen door het tekort aan arbeidskrachten. Aan het begin van het derde kwartaal van dit jaar ondervond 25 procent van de ondernemers hierdoor problemen bij hun bedri...

Fiscale ongelijkheid tussen een- en tweeverdieners

Het gemiddelde besteedbaar inkomen van tweeverdieners steeg tussen 2011 en 2016, terwijl het bij eenverdieners juist daalde. Eenverdieners ervaren ook vaker financiële problemen. Reden hiervoor is dat door politieke beslissingen eenverdieners steeds...

Zelfstandigen met personeel hebben het meeste vermogen

Zelfstandigen met personeel (zmp’ers) hebben fors meer vermogen dan werknemers en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Begin 2016 bedroeg het doorsnee vermogen van een zmp’er 217 duizend euro.

Belastingdienst publiceert regels loonheffingen 2019

De Belastingdienst heeft informatie over de nieuwe regels voor het inhouden en betalen van de loonheffingen vanaf 1 januari 2019 gepubliceerd.

Inkomen zelfstandige stijgt sneller dan werknemer

Zzp’ers zijn bezig met een inhaalslag wat hun inkomen betreft. Hoewel werknemers nog altijd meer verdienen, zijn zelfstandigen er sinds het einde van de crisis wel met 15 procent op vooruit gegaan.
BeheerderLoon en personeel