THEMA

LOON EN PERSONEEL

Op deze pagina staat al onze berichtgeving die valt binnen de onderwerpen loon en personeel.

De inhoud van deze themapagina

In dit thema vindt u informatie die relevant is voor uw clienten die ook werkgever zijn of zelfs voor clienten die in loondienst zijn. Praktische blogs, achtergrondartikelen,

actualiteiten en een zogenaamd Snel en to the point inzicht over bijvoorbeeld de werkkostenregeling komen hier aan de orde.

Reparatie derde WW-jaar; aftakeling van beginsel van gelijke behandeling?

Met ingang van 1 januari 2016 is de maximale duur van de WW-uitkering stapsgewijs teruggebracht van 38 maanden naar 24 maanden. Naar aanleiding hiervan hebben de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties afgesproken om de verkorting van de WW-du...

Mislukte pensioenakkoord leidt mogelijk tot korting op pensioenen

De onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel zijn stukgelopen en de noodzakelijke hervorming blijft uit. Daarmee is het een reëel scenario geworden dat fondsen in 2020 en 2021 de uitkeringen moeten verlagen en deze de komende jaren niet kunnen...

Hip en snel, de fiets van de zaak. Nu de wetgever nog.

De fiets van de zaak is niet meer. Al sinds 2015 niet overigens. Of nee, toch wel? Een fiets van de zaak of een fiets van de werkgever is (ook na 2014) mogelijk. Komt het fietsplan terug?

Ondernemers verwachten in 2019 meer omzet, personeel en investeringen

Ondernemers in het niet-financiële bedrijfsleven verwachten in 2019 meer omzet, uitbreiding van het personeelsbestand en hogere investeringen dan in 2018. Ondanks deze positieve verwachtingen geven steeds meer bedrijven wel aan last te hebben van ee...

Actie vereist als uw werknemer in het buitenland woont!

Eind 2017 is het belastingplan 2018 aangenomen. Dat belastingplan heeft vanaf 1 januari 2019 belangrijke gevolgen voor Nederlandse werkgevers met in het buitenland wonende werknemers. Hierna besteed ik aandacht aan de belangrijkste gevolgen die betre...
BeheerderLoon en personeel