THEMA

AFWENTELING PENSIOENPREMIES WERKGEVERS EN WERKNEMERS: WIE BETAALT?

Betalen werkgevers pensioenpremies in de vorm van hogere arbeidskosten? Of betalen werknemers de pensioenpremies in de vorm van lagere nettolonen en aanpassing van het aantal gewerkte uren? Dat onderzocht het CPB op basis van gegevens over werknemers en informatie van dertig pensioenfondsen.

Doorberekening 70 procent

Uit het onderzoek blijkt dat de doorberekening van hogere pensioenpremies in de arbeidskosten circa 70 procent is. Dat getal komt overeen met het gemiddelde werkgeversaandeel van de premie, maar geldt ook voor fondsen met een andere verdeling. Dit suggereert dat de werkgever, in ieder geval de eerste jaren, zijn deel van de premie niet afwentelt op de werknemer.

Effect op gewerkte uren

Daarnaast blijkt dat de hoogte van de pensioenpremie slechts beperkt effect heeft op het aantal gewerkte uren per werknemer. Ook hebben marginale premies weinig effect op zowel de loonkosten als op het aantal gewerkte uren.

Afwenteling op werkgevers groot

De afwenteling op werkgevers die het CPB aantoont, is groter dan in eerdere studies. Een verklaring die hiervoor wordt aangedragen is dat Nederlandse werknemers onvoldoende bekend zijn met de impliciete opbrengst van pensioensparen in het algemeen en hun eigen opbrengst in het bijzonder.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post