THEMA

FISCALE ONGELIJKHEID TUSSEN EEN- EN TWEEVERDIENERS

Het gemiddelde besteedbaar inkomen van tweeverdieners steeg tussen 2011 en 2016, terwijl het bij eenverdieners juist daalde. Eenverdieners ervaren ook vaker financiële problemen. Reden hiervoor is dat door politieke beslissingen eenverdieners steeds meer belasting betalen, terwijl tweeverdieners juist ontlast worden. Die maatregelen namen de kabinetten-Balkenende en – Rutte om de economie te stimuleren en om vrouwen economisch zelfstandig te maken. Dat schrijft het NRC.

Grootste verschil in belastingdruk

Het Centraal Planbureau (CPB) constateerde in 2015 dat de doelen van de kabinetten behaald zijn. Vooral vrouwen zijn meer gaan werken en dat verklaart ook de groei in het aantal tweeverdieners. Begin dit jaar waarschuwde het CPB echter dat het fiscaal bevoordelen van tweeverdieners zijn doel voorbij dreigt te schieten: “Het beleid zoekt de grenzen op van ongelijkheid en doelmatigheid.” Volgens het planbureau is Nederland een van de landen met het grootste verschil in belastingdruk tussen deze twee groepen.

Financiële problemen

Nu meldt het CBS dat eenverdieners ook vaker financiële problemen ervaren dan tweeverdieners. Ruim 15 procent van de eenverdieners met kinderen zegt moeilijk te kunnen rondkomen. Dat is ruim twee keer zoveel als bij tweeverdieners met kinderen. Van de huidige regeringspartijen nemen de ChristenUnie en het CDA het regelmatig op voor de eenverdieners. VVD en D66 benadrukken juist dat het positief is als vrouwen door belastingmaatregelen worden gestimuleerd om te werken.

Verschillen groeien

In het regeerakkoord is afgesproken dat er een belastinghervorming komt, waarbij rekening wordt gehouden met het evenwicht tussen één- en tweeverdieners. Toch voorziet het CPB dat de verschillen tussen de groepen op de lange termijn zullen blijven groeien. Dat komt vooral door de geleidelijke afbouw van de algemene heffingskorting voor niet-werkende partners.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post