THEMA

NIEUWE REGELS WET ARBEIDSMARKT IN BALANS

Op 1 januari telt Nederland iets meer dan 2 miljoen ondernemingen. De helft daarvan zijn zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers). Dat maakte de Kamer van Koophandel vandaag bekend. Per 1 januari is ook de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking getreden. Maar wat gaan de werkgevers, zzp'ers en payrollers daarvan merken?

Transitievergoeding en ontslaggrond

Die nieuwe wet moet gaan zorgen voor de balans tussen vaste en flexibele krachten waar eerder de Wet werk en zekerheid (Wwz) niet in slaagde. Zo veranderen de regels omtrent de transitievergoeding, de ontslaggrond, tijdelijke contracten, WW-premie, arbeidsvoorwaarden van payrollers en de regels omtrent oproepkrachten. Maar of de nieuwe wet het beoogde effect zal hebben moet nog blijken.

Het ontslagrecht en de transitievergoeding waren onder de Wet werk en zekerheid al reden voor irritatie bij werkgevers. Zo had een ontslagen werknemer die langer dan twee jaar in dienst is recht op een zogeheten transitievergoeding, ook bij lange ziekte. De ontevredenheid van de werkgevers zal nu alleen maar toenemen nu alle werknemers recht hebben op de vergoeding. Zelf de werknemers die slechts één dag in dienst zijn geweest, dat schrijft Trouw.

Wel wordt daarentegen het ontslaan van een werknemer makkelijker. Onder de Wwz was het moeilijker om van personeel af te komen. Een werknemer kon slecht op basis van één ontslaggrond worden ontslagen. Dat gaat nu veranderen. Onder de Wab gaan we weer terug naar het oude systeem waarbij verschillende gronden mogen worden gebruikt.

Tijdelijk contract en WW-premie

Ten tijde van de invoer van de Wwz werd al gewaarschuwd voor het terugschroeven van het aantal jaren waarin werkgevers tijdelijke contracten mogen verstrekken. De voorspelling dat flexwerkers sneller zonder baan zouden zitten bleek correct. Onder de Wab gaat de periode weer terug naar drie jaar.

Daarnaast worden tijdelijke krachten onder de Wab duurder. Voor een werknemer in vaste dienst draagt de werkgever vanaf 1 januari minder WW-premie af. Voor flexkrachten wordt de premie opgeschroefd. Het verschil is vijf procentpunt.

Oproepkrachten, payrollers en zzp'ers

Oproepkrachten moeten onder de nieuwe regels minder onzekerheid gaan verduren. Zo moet een oproepkracht op z’n minst vier dagen van tevoren worden opgeroepen en minimaal vier dagen van tevoren moet worden afgemeld. Wie een jaar als oproepkracht heeft gewerkt krijgt recht op een vast aantal uur.

Payrollers hadden al recht op vakantiedagen en vakantiegeld maar krijgen vanaf 1 januari ook recht op bijna alle primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden waar vaste werknemers recht op hebben. Zoals bijvoorbeeld verlofregelingen, cursussen en andere cao-gemakken. Hierdoor zouden zzp'ers weleens nog aantrekkelijker kunnen worden voor opdrachtgevers, aldus Trouw.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post