THEMA

ROBOTBELASTING OM INKOMENSONGELIJKHEID TEGEN TE GAAN LEIDT NIET TOT MEER WELVAART

Robotbelasting. Bill Gates pleitte ervoor en ook de laatste presidentskandidaat van de Franse socialisten waren er enthousiast over, maar volgens promovendus Uwe Thümmel van de Erasmus Universiteit is een belasting op robots geen goed idee. Groeiende inkomensongelijkheid als gevolg van technologische vooruitgang kan beter anders worden aangepakt, schrijft het FD.

Belasting heffen over robots

Twee jaar geleden zei Bill Gates: ‘Over het salaris van iemand die in een fabriek werkt worden belastingen en sociale premies geheven. Als een robot dat werk overneemt, is het logisch om die robotarbeid evenveel te belasten.’ In dezelfde tijd schreef de socialistische presidentskandidaat en Franse oud-minister van onderwijs Benoît Hamon op zijn website: ‘Als een werknemer wordt vervangen door een machine, dan komt het geld ten goede van aandeelhouders. Ik stel daarom voor deze welvaart te belasten, door sociale premies te heffen over de toegevoegde waarde en niet alleen over de arbeid.’

Grotere inkomensongelijkheid

Thümmel constateert in zijn proefschrift dat technologische veranderingen de afgelopen decennia hebben bijgedragen aan een grotere inkomensongelijkheid. Het mechanisme achter de toegenomen ongelijkheid is dat nieuwe technologie meer geschoolde arbeid vereist. Door een grotere vraag naar hoogopgeleiden ontstaat schaarste en gaan de salarissen van hoogopgeleiden omhoog. De vraag naar laagopgeleiden daalt juist, omdat robots routinematig werk overnemen.

Welvaartswinst robotbelasting verwaarloosbaar

De belasting op robots zou moeten zorgen voor betere loonspreiding. Bedrijven nemen dan juist laaggeschoolde werknemers in dienst, in plaats van machines aan te schaffen. Dit verkleint de inkomensongelijkheid, maar het leidt ook tot een daling van de productie. Thümmel berekende de welvaartswinst van de robotbelasting voor de Amerikaanse economie en concludeert dat die verwaarloosbaar is.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post