Bezwaar en Beroep

Almanak 2019

Snelle online toegang tot het formeel belastingrecht

Bezwaar en Beroep Almanak

Voorheen: Formeel Belastingrecht Almanak

Een online handboek:
Deze Almanak is beschikbaar als online versie op FiscaalTotaal (inclusief voorgaande edities vanaf de eerste verschijning in 2011).

Samenvatting:

Rechtsbescherming kan niet zonder kennis. De Bezwaar en Be­roep Almanak geeft de fiscale profes­sional toegang tot die kennis. Het formeel en het internationale belastingrecht raakt alle belastingen en wordt elk jaar belang­rijker. Naast de beslissingen van de Hoge Raad neemt ook de invloed van de funda­mentele internationale rechtspraak betref­fende het belastingrecht van jaar tot jaar toe.

De Beroep en Bezwaar Almanak 2019 is een actueel en compleet naslagwerk dat toegevoegde waarde heeft bij dagelijkse vraagstukken. Snelle toegang tot het formeel belastingrecht is niet alleen voor de belastingplichtige en diens adviseur van groot belang. Een onterechte aanslag is ergerlijk maar kan ook leiden tot aansprake­lijkheidsprocedures. Weten wat uw plichten en rechten zijn is dus noodzakelijk. Alle rele­vante thema’s worden in de Almanak door deskundige auteurs behandeld.

Met in deze 2019 uitgave extra aandacht voor:

  • Het fiscale procesrecht: van aangifte en bezwaar tot Hoge Raad en HvJ EU
  • Alles over de boete, incl. medeplegerboete, fiscaal strafrecht en beroepsaansprakelijkheid
  • Daarnaast invorderingsrecht, algemene beginselen, toezicht, rente en internationale informatie-uitwisseling
  • Het internationale, inclusief het Europese, belastingrecht

De verschijningsdatum van de online Beroep en Bezwaar Almanak is juni 2019. U kunt nu al uw bestelling plaatsen, dan ontvangt u de Almanak automatisch zodra hij verschenen is.

Dit product betreft een abonnement. Mocht u toch belang hebben bij een eenmalige aanschaf, dan kunt u een e-mail sturen naar sales.fiscaal@reedbusiness.nl of bellen met 020 – 515 9 515. Ook voor al uw overige vragen.


Let op: bij bestelling ontvangt u gratis de digitale nieuwsbrief van Nextens.nl.

Bestel deze almanak


Nancy van BemmelBezwaar en Beroep Almanak 2019