Sociale Verzekeringen

Almanak 2019

Snelle online toegang tot het handboek op het gebied van de sociale zekerheid

Sociale Verzekeringen Almanak

Een online handboek:
Deze Almanak is beschikbaar als online versie op FiscaalTotaal (inclusief de voorgaande edities tot 10 jaar terug). Wanneer u een FiscaalTotaal of Almanak-abonnement heeft kunt de Fiscale cijfers en almanakken online op elk toestel raadplegen.

Samenvatting:
Deze gebruiksvriendelijke handleiding op het gebied van de (brede) sociale zekerheid is bedoeld voor professionele dienstverleners, bedrijven en instel­lingen, belangenbehartigers, werknemers en uitkeringsgerechtigden. De informatie wordt, gerangschikt naar wettelijke regeling, op heldere wijze belicht, zodat de doolhof van wet- en regelgeving op het terrein van de sociale zekerheid overzichtelijk wordt. Bovendien zijn er voorbeelden van aan­vraagformulieren opgenomen en verwijst de Almanak waar nodig naar adressen voor nadere informatie.

De Sociale Verzekeringen Almanak 2019 informeert de gebruiker o.a. over (publieke en private) inkomensvoorzie­ningen, premieheffing, loonadministratie, ouderdomspensioen, kinderbijslag en stu­diefinanciering. Ook wijzigingen in wet- en regelgeving rond werkloosheid en arbeids­ongeschiktheid, zorg, arbeidsomstandig­heden, preventie en re-integratie, evenals arbeidsrechtelijke ontwikkelingen worden behandeld.

Met in deze uitgave uitgebreid aandacht voor o.a.:

  • Werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, inkomensvoorzieningen en verzekeringen
  • Consequenties van de Wet Werk en Zekerheid
  • Actuele ontwikkelingen in wetgeving, uitvoering en rechtspraak

De verschijningsdatum van de Sociale Verzekeringen Almanak is jaarlijks in juli. U kunt nu al uw bestelling plaatsen, dan kunt u dee Almanak online raadplegen zodra hij verschenen is.

Let op:Dit product betreft een abonnement. Mocht u toch belang hebben bij een eenmalige aanschaf, dan kunt u een e-mail sturen naar sales.fiscaal@reedbusiness.nl of bellen met 020 515 9515. Ook voor al uw overige vragen.


* Bij bestelling ontvangt u gratis de digitale nieuwsbrief van Nextens.nl.

** Voor de verzending van dit product worden geen kosten in rekening gebracht.

Bestel deze almanak


Nancy van BemmelSociale Verzekeringen Almanak 2019