VPB Almanak 2019

Betrouwbare handleiding bij aangifte VPB

VPB Almanak

Een compleet pakket:
De papieren almanak is uitgebreid met de online versie op FiscaalTotaal (met 13 jaar archief).

Samenvatting:
In de editie 2019 vinden wederom alle ontwikkelingen van het afgelopen jaar hun weerslag en dat mondt waar mogelijk uit in aanwijzingen voor belastingbesparing. De VPB Almanak 2019 biedt ook een veelheid aan praktijktips waarmee voordeel kan worden behaald en valkuilen kunnen worden vermeden. De VPB Almanak 2019 is daardoor de ideale handleiding bij de aangifte vennootschapsbelasting voor 2018 en een uitgelezen gids voor wie werkzaam is in de belastingaangiftepraktijk, maar ook voor vennootschapsdirecteuren, advocaten, notarissen en aandeelhouders.

Het boek bevat verder thematische delen waarin wordt ingegaan op gebeurtenissen in het bestaan van een onderneming, waarbij extra aandacht moet worden besteed aan fiscale aspecten van de in dat verband te nemen beslissingen. In de VPB Almanak 2019 is verder alles te vinden wat u moet weten over het opleggen en de invordering van belastingaanslagen en de middelen die de belastingplichtige ten dienste staan om zijn recht te halen. Verder worden belangrijke praktische hoofdpunten van het ondernemingsrecht besproken.

Bijzondere onderwerpen in deel 1:

 • Renteaftrek in de vennootschapsbelasting
 • De (fiscale) positie van de directeur-grootaandeelhouder
 • Reparatiewetgeving fiscale eenheidsregime i.v.m. Europese rechtsspraak
 • De behandeling van de zgn. onzakelijke lening
 • Het vermijden van verliesverdamping
 • Sparen in de BV
 • De innovatiebox

In deel 2 onder meer:

 • Alle wetswijzigingen 2019 op een rij
 • Integraal de belangrijkste beleidsbesluiten
 • Nieuwe besluiten en belangrijkste arresten uit 2018 en begin 2019
 • De volledige tekst van de Wet VPB per 1 januari 2019
 • Extra aandacht voor horizontaal toezicht en bestuurdersaansprakelijkheid
 • Vennootschapsbelasting en ondernemen over de grens

De verschijningsdatum van de VPB Almanak is april 2019. U kunt nu al uw bestelling plaatsen, dan ontvangt u de Almanak in twee delen automatisch zodra hij verschenen is. Dit is ook het moment dat u de online versie op FiscaalTotaal kunt gebruiken.

De VPB Almanak 2019 is uitstekend te combineren met het Nextens VPB Programma.

Dit product betreft een abonnement. Mocht u toch belang hebben bij een eenmalige aanschaf, dan kunt u een e-mail sturen naar sales.fiscaal@reedbusiness.nl of bellen met 020 – 515 9515. Ook als u liever alleen de papieren versie wenst te ontvangen en voor al uw overige vragen, kunt u contact opnemen met onze Sales Afdeling.


* Bij bestelling ontvangt u gratis de digitale nieuwsbrief van Nextens.nl.

** Voor de verzending van dit product worden geen kosten in rekening gebracht.

Bestel deze almanak


Nancy van BemmelVPB Almanak 2019