THEMA

SOCIALE VERZEKERINGEN EN BIJSTANDSUITKERINGEN PER 1 JANUARI 2017

Aanpassingen

Het minimumloon stijgt van € 1.537,20 naar € 1.551,60 bruto per maand. Hieronder benoemen we een aantal aangepaste bedragen. Zie voor de hele lijst de pdf Uitkeringsbedragen per 1 januari 2017.

Participatiewet

Per 1 januari 2017 stijgen de bijstandsuitkeringen. De (netto) uitkeringen voor mensen vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd zijn afhankelijk van leeftijd en situatie: Gehuwden/samenwonenden per maand € 1.333,78 vakantie-uitkering € 70,20 Totaal € 1403,98 Alleenstaanden en alleenstaande ouders per maand € 933,65 vakantie-uitkering € 49,14 Totaal € 982,79

IOAW en IOAZ

De IOAW en de IOAZ vullen het gezamenlijke inkomen aan tot bijstandsniveau. Op onderstaande bedragen worden de bruto inkomsten in mindering gebracht. Gehuwden/samenwonenden (beide partners 21 jaar of ouder) per maand € 1.498,24 vakantie-uitkering € 119,86 Totaal € 1.618,10 Alleenstaanden en alleenstaande ouders zonder meerderjarige medebewoners per maand € 1.158,80 vakantie-uitkering € 92,70 Totaal € 1.251,50 Alleenstaanden en alleenstaande ouders met een of meer meerderjarige medebewoners per maand € 953,16 vakantie-uitkering € 76,25 Totaal € 1.029,41

AOW

De bruto uitkeringsbedragen per 1 januari 2017, voor AOW’ers van wie het recht op pensioen is ingegaan na 1 februari 1994, zijn: Gehuwden/samenwonenden per maand € 769,03 vakantie-uitkering € 51,15 Totaal € 820,18 Gehuwden/samenwonenden met maximale toeslag (partner jonger dan 65 jaar) per maand € 1538,06 vakantie-uitkering € 102,30 Totaal € 1640,36 Maximale toeslag per maand € 769,03 vakantie-uitkering € 51,15 Totaal € 820,18 Alleenstaanden per maand € 1127,79 vakantie-uitkering € 71,61 Totaal € 1199,40