THEMA

VEEL VRAGEN OVER STATUS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) stelt vooral vragen over de status of het proces van de inkomstenbelastingaangifte. Een klein deel gaat over het privégebruik van een bedrijfsauto of aftrekposten. Dat schrijven de staatssecretarissen van Financiën Hans Vijlbrief en Alexandra van Huffelen. Het aantal boekencontroles is de afgelopen jaren afgenomen, aldus de twee bewindslieden.

BelastingTelefoon schoot tekort

De uitleg volgt op Tweede Kamervragen over het Jaarplan 2020 van de Belastingdienst, waaronder de plannen voor een betere dienstverlening. Het ministerie schrijft dat de BelastingTelefoon sinds 2017 minder goed bereikbaar was en tekort schoot in de beantwoording van complexe, niet veel voorkomende vragen. In 2018 is de capaciteit uitgebreid. Voor verdere verbeteringen wordt extern advies ingewonnen.

Verschillende mogelijkheden voor antwoord

Vijlbrief en Van Huffelen schrijven dat ondernemers niet afhankelijk zijn van de BelastingTelefoon. Ze kunnen met vragen ook terecht op de site van de Belastingdienst of bij hun eigen adviseurs of intermediairs. Andere opties zijn het forum fiscaal dienstverleners, de intermediairdagen en de relatiebeheerders voor de inkomstenbelasting.

De meest gestelde vragen via de BelastingTelefoon hebben betrekking op de status of het proces van de aangifte. Voorbeelden zijn de hoogte van een voorlopige of definitieve aanslag, uitstel van de aangifte of de voortgang bij de behandeling van een aangifte. Een kleiner deel betreft inhoudelijke vragen zoals privéonttrekkingen, autogebruik, aftrekposten voor ondernemers en de eigen woning.

Belastingdienst selectiever met inzet middelen

Tweede Kamerleden vroegen verder naar mogelijke gevolgen van het toegenomen aantal zelfstandige ondernemers. Is de controle van de boeken nog mogelijk, aldus de Tweede Kamer. De staatssecretarissen erkennen dat de fiscus selectiever moet zijn met de inzet van beschikbare middelen door de groei van het aantal ondernemingen. De controle van boeken geldt als de meest intensieve vorm van toezicht.

Tegelijkertijd is de controle van de boeken niet het enige middel van de Belastingdienst. “Andere instrumenten kunnen effectiever zijn om tot een zo hoog mogelijke naleving te komen, zoals dienstverlening, beleid specifiek gericht op fiscaal dienstverleners of een automatische correctie,” aldus Vijlbrief en Van Huffelen. De fiscus maakt bovendien altijd een keuze voor een mix van instrumenten met het meeste effect tegen de laagste kosten.

Aantal boekencontroles neemt af

De staatssecretarissen melden verder dat het aantal boekenonderzoeken afneemt. In 2019 ging het om één of meer boekencontroles bij 654 van de 8.600 grote ondernemingen ofwel een percentage van 7,6 procent. “In 2019 is meer ingezet op zwaardere boekenonderzoeken waarvoor meer uren nodig zijn,” schrijven ze. In 2018, 2017 en 2016 ging het om respectievelijk 713, 828 en 971 boekencontroles.

Binnen het mkb ging het om boekenonderzoeken bij 10.500 van de 400.000 middelgrote bedrijven ofwel 2,5 procent. In 2018, 2017 en 2016 waren het 12.800, 14.700 en 17.400 boekencontroles. Bij het kleinbedrijf werden 6.100 boekcontroles uitgevoerd op een totaal van 1,5 miljoen entiteiten, dus een percentage van 0,4 procent. In 2018, 2017 en 2016 werden er respectievelijk 6.900, 8.300 en 9.100 controles gedaan. De fiscus bezocht daarnaast nog eens 4.000 kleinbedrijven in 2019.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post