THEMA

ONDERNEMEN

Op deze themapagina veel informatie over alles dat te maken heeft met ondernemen.

De inhoud van deze themapagina

Binnen dit thema worden allerlei onderwerpen besproken die relevant kunnen zijn voor ondernemers, of dat nu gaat om uzelf als fiscaal adviseur, boekhouder of accountant, of om uw cliënten.

Zo staan hier artikelen en kennisdocumenten over de innovatiebox maar ook over fiscale veranderingen die aanleiding kunnen zijn om met uw ondernemers-clienten om de tafel te gaan.

6 richtsnoeren voor de belastingheffing van buitenlands belastingplichtigen

Bij het bepalen of een onderneming buitenlands belastingplichtige is of niet gaat het om de plaats waar de effectieve leiding is gevestigd. Maar er zijn meer factoren van belang! De belasting wordt geheven over het belastbaar Nederlands bedrag, dat i...

Renske Leijten (SP): “Belastingsysteem biedt mogelijkheden tot belastingontwijking”

“We hebben een belastingsysteem opgetuigd waarin er altijd nieuwe wegen te vinden zijn om zo min mogelijk belasting te betalen”, stelt Renske Leijten, Tweede Kamerlid en verantwoordelijk voor onder andere de portefeuille Financiën bij SP, in ges...

NIBUD: verplichte pensioenopbouw voor zzp’ers

Het Nibud, dat consumenten voorlichting geeft over financiële zaken, pleit voor verplichte pensioenopbouw voor alle werkenden, ook zzp’ers. De stichting waarschuwt dat een groeiende groep ouderen dreigt te ontstaan die financieel moeilijk kan rond...

Werken met een vaste prijsafspraak binnen het MKB: 8 tips

Belastingadvies- en accountantskantoren introduceren steeds vaker abonnementen die recht geven op allerhande fiscale, financiële en/of ondernemingsdienstverlening tegen een vaste prijsafspraak. Dat past goed binnen de veranderende en digitaliserende...

EconPol Europe kritisch over aanpak belastingontwijking

De Europese maatregelen tegen belastingontwijking door multinationals zijn ingewikkeld en jagen het bedrijfsleven en de fiscus op kosten. Volgens een deze week verschenen studie van EconPol Europe blijven multinationals belasting ontlopen en er komt ...
BeheerderOndernemen