THEMA

ONDERNEMEN

Op deze themapagina vindt u veel informatie over alles dat te maken heeft met ondernemen, zowel voor u als eigenaar of medewerker van een belastingadvies- of accountantskantoor, als voor uw klanten.

De inhoud van deze themapagina

Binnen dit thema worden allerlei onderwerpen besproken die relevant kunnen zijn voor ondernemers, of dat nu gaat om uzelf als fiscaal adviseur, boekhouder of accountant, of om uw cliënten.

Zo staan hier artikelen en kennisdocumenten over de innovatiebox maar ook over fiscale veranderingen die aanleiding kunnen zijn om met uw ondernemers-clienten om de tafel te gaan.

Alles over de WHOA

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) van kracht geworden. Deze wet geeft ondernemingen met een te hoge schuldenlast de mogelijkheid om via de rechter een reorganisatieakkoord of liquidatieakkoord af te dwingen.

Mkb-meldpunt voor te late betalingen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft op verzoek van het kabinet een meldpunt opgericht voor mkb'ers die rekeningen niet op tijd betaald krijgen van grote bedrijven. Het moet helpen onderzoeken hoe vaak de grote bedrijven hun betalingsverplicht...

Pilot webmodule van start

De pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) is vorige week online gegaan. Opdrachtgevers kunnen door de vragenlijst in te vullen helder krijgen of ze een zelfstandige mogen inhuren voor een klus of dat er een arbeidscontract nodig is. ...

Stichting en vpb: niet zo eenvoudig als het lijkt

In de praktijk is vaak onbekend dat stichtingen onderworpen kunnen zijn aan de vennootschapsbelasting. Bestuurders van een stichting nemen vaak het standpunt in dat hun stichting niet aan de vennootschapsbelasting is onderworpen. Deze misvatting leid...

Schuldhulpverlening en de WHOA bij dreigend faillissement

Uit een inventarisatie van journalistiek platform Pointer (KRO-NCRV) blijkt dat veel gemeenten de schuldhulpverlening voor zelfstandig ondernemers niet of onvoldoende op orde hebben. Bij maar liefst twee derde van de 150 onderzochte gemeenten is de h...
BeheerderOndernemen